Boeken zijn inzetbaar voor velerlei doeleinden. Eén boek kan zelfs zorgen voor een lesaanbod van meer dan driehonderd lessen.