Praktisch maandblad voor primair onderwijs

Inhoudsopgave april

0
Op veler verzoek plaatsen we vanaf nu de inhoudsopgave van elk nummer op de site. Handig om te kopiëren en uit te delen.

Jagen op kometen, gluren naar de maan

0
Wat is een komeet? Waar is de rest van de maan? Ga samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op deze prachtige maar ingewikkelde vragen.

Taalonderwijs

0
Veel leerkrachten zijn zoekende hoe ze tablets een plaats kunnen geven binnen het onderwijs. In deze negendelige serie willen we u rondom verschillende onderwerpen inspireren.

Broddelen

Sommige kinderen vertonen gebreken in hun spraak- en taalgebruik die doen denken aan stotteren, maar het kan dan gaan om broddelen. Wat is broddelen en hoe ga je ermee om?

Wie eet wad?

0
Een les over de allerkleinste plantjes en diertjes in en rond de Waddenzee. De kinderen doen een kringspel waarbij een voedselketen wordt nagebootst en krijgen zo inzicht in het leven op en rond het wad.

Bewegen op muziek

0
Bij bewegen op muziek wordt muziek met het hele lijf ervaren, begrepen en beleefd. Dit artikel biedt handvatten voor het geven van een goede en gestructureerde les bewegen op muziek.

Aan de kook: Groentewraps

In deze 32e jaargang van Praxisbulletin gaan we aan de kook. Elke maand vindt u in deze rubriek eenvoudige, gezonde recepten en praktische tips bij de uitvoering.

Tubewachters

0
Met terloops verzamelde materialen worden kinderen aan het werk gezet om ‘het wachten’ te laten zien. Ieder gaat op zijn eigen manier aan de slag.

Doelen stellen

Hoe stelt u als school passende ambities? In dit artikel leest u tips om doelen te stellen die passen bij de specifieke situatie op uw school.

Eén boek, driehonderdzestig lessen

Boeken zijn inzetbaar voor velerlei doeleinden. Eén boek kan zelfs zorgen voor een lesaanbod van meer dan driehonderd lessen.