Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek

De ballade van de kerstbal

1 O, wat duurt een jaar een poos,
voor een kerstbal, voor een kerstbal.
O, wat duurt een jaar een poos,
in een gangkast, in een doos.

Refrein:
‘k Ben een kerstbal, moet je weten.
‘k Ben dat al mijn leven lang.
‘k Heb mijn leven lang gezeten
in een kerstdoos, in de gang.

2 Is het alweer bijna kerst?
O, zou zij mij komen halen?
Is het alweer bijna kerst?
Samen met de hele rest?

Refrein

3 O, nu ben ik aan de beurt.
Voor een poosje uit het doosje.
O, nu ben ik aan de beurt.
Voor de kerstboom goedgekeurd.

Refrein

4 Doe voorzichtig, knijp me niet.
Zeg mevrouwtje, maak geen foutje.
Doe voorzichtig, knijp me niet.
Want dat knijpen doet verdriet!

Refrein

5 Zo, nu hang ik aan een tak.
En ik bengel naast een engel.
Zo, nu hang ik aan een tak.
Helemaal op mijn gemak.

Refrein

6 Samen rond de open haard
zie ‘k de mensen met hun wensen.
Kerstfeest rond de open haard.
Even vrede hier op aard.

Refrein

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

200812notenschrift

 

Lessuggesties

Aanleren/luisteren

U zingt het liedje voor. Waar gaat het over? De kinderen zullen snel doorhebben dat het over een kerstbal gaat. U zingt het lied nogmaals voor. Steeds als de kinderen het woord kerstbal horen, slaan ze denkbeeldig de triangel aan. U laat het instrument zien en toont hoe je het vasthoudt. Na dit “droog oefenen” zingt u het lied weer voor, terwijl de kinderen nu met echte triangels het woord kerstbal ondersteunen.

Het lied aanleren

De groep staat in een kring. U en een paar kinderen bevinden zich in het midden van de kring – zij zijn kerstbal. De kinderen in de kring zingen de eerste vier regels van het lied. Het refrein wordt gezongen door de kerstballen in het midden. Natuurlijk kan de kring ook op de maat van de muziek bewegen.

Begeleiding met instrumenten

De zin “O, wat duurt een jaar een poos” kan ondersteund worden met maracas; terwijl regel 2 en 4 begeleid worden met de triangel.
Bij regel 5, 6, 7 passen op de eerste tel klankstaaf a en e (op kerst-, al en le-).

In de speelzaal

De kinderen zijn verspreid in de speelzaal. Waar was de kerstbal het hele jaar? (In de gangkast in een doos.) U laat maracas horen (sambabal). Dit is het geluid van de kerstbal in de doos, die zich in de doos op zijn plaats beweegt. De kinderen zijn de kerstbal. Bij het horen van de maracas bewegen ze in de doos (op hun plaats). Wanneer ze de triangel horen, gaat de kerstbal stralen: hij gaat dansen door de speelzaal. Klinken de maracas, dan liggen de kerstballen in de doos.
Opeens klinkt ook het woodbloc; dan loopt de kerstbal door het huis. Klinkt de triangel daarna weer, dan wordt de kerstbal heel vrolijk en danst hij door het huis.

De kerstboom versieren

U hebt een doos met kerstspullen om een kerstboom te versieren.

– Welke versieringen gaan – als woord – net als kerstbal? (kerststal, kerstster, kerstpiek, kerstman, kerstboom). Welke gaan anders? (kerstengel, kerstslinger, kerstklokje).
– Verdeel de groep in twee groepjes: een groepje kerst-bal en een groepje kerst-en-gel. U pakt steeds een voorwerp om in de boom te hangen. Het groepje dat bij dat ritme hoort, reageert.
– Verdere vorm: leg een aantal voorwerpen op een rij: spreek de woorden uit en klap erbij. Bv.: kerstbal, kerstman, kerstengel, kerstboom). Later alleen klappen.
– Is de boom versierd? U of een kind wijst steeds een versiering in de boom aan. De anderen laten het ritme horen (ook met instrumenten).

Interview met de kerstbal

U bent de kerstbal en zit in het midden van de kring. Wat zou je de kerstbal kunnen vragen? (Bv.: wie heb je allemaal in de kerstboom gezien? Wie zag je vanuit de kerstboom? Is het leuk om kerstbal te zijn?

Tekenen/handvaardigheid

De kinderen ontwerpen kerstballen door te schilderen met gebruik van verschillende kleuren, stippen, kleine, grote, enz.

Zorg voor een flink aantal (schoenen)dozen. Dit worden de kerstdozen om de kerstballen in te bewaren. De dozen worden mooi versierd:”
– met zelfgemaakte kersttekeningen: tekenen, kleuren, uitknippen, opplakken;
– met uit tijdschriften geknipte kerstafbeeldingen.

Laat het “verhaal” van de kerstbal uit het liedje tekenen in een aantal op elkaar volgende “episoden”, zodat het een soort stripverhaal wordt. Kunnen de kinderen het “verhaal” nog uitbreiden met andere ‘episoden’?

5 Cd-hoesje ontwerpen

Doel: De kinderen kunnen bij het lied Kamba jée een passende tekening maken.
Materiaal: Papier en teken- of kleurmateriaal (verf, kleurtpotloden, wasco, ecoline enz.).
Voorbereiding: Zet het materiaal klaar. Zoek drie typerende cd-hoesjes met de bijbehorende passende muziek. Kies opvallende cd-hoesjes die goed passen bij de muziek. Let daarbij vooral op de grafische vormgeving.
Plaats: In de klas.
Tijd: 30 minuten.

Verloop van de activiteit:
Selecteer van elk van de drie cd’s een fragment (hooguit 40 seconden). Bespreek de drie cd-hoesjes. Laat de kinderen benoemen wat hun het meest opvalt aan de afbeelding. Is dat het kleurgebruik, de vorm of de stijl? Laat vervolgens de drie fragmenten horen. Bij elk fragment moeten de kinderen een cd-hoesje kiezen en die keuze motiveren.
Bespreek de antwoorden die de kinderen geven. Vervolgens geeft u hun de opdracht om een cd-hoesje te maken bij het lied Kamba jée. Mocht u dat noodzakelijk achten, dan kunt u vooraf een gesprek met de kinderen houden over het karakter van het lied Kamba jée, zodat ze daarmee uit de voeten kunnen bij hun ontwerp of tekening.
Wanneer de kinderen klaar zijn met hun cd-hoesje, exposeert u de verschillende werkstukken. Laat de makers wat over hun eigen hoesje vertellen en geef hun ook de kans om op elkaars werk te reageren.

Reacties

Thea de Goede: “Ik wil graag het Afrikaanse lied aan de kinderen leren, maar dan wil ik ook wel graag weten wat ik zing. Wat betekent de tekst?”
Antwoord van de auteur: “Het lied is in “onzintaal” geschreven. De woorden geven een Afrikaanse associatie, maar ze hebben geen betekenis.”