Negen jaar geleden besloot basisschool De Zandberg om een leerlingenraad op te richten. Leerkrachten en kinderen wilden dat – naast personeel en ouders – de kinderen ook inspraak kregen in het verbeteren van de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs. Hoe pakte de school het aan en wat zijn de ervaringen?

Download

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel