Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool

Francine Jellesma

460

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool

Wat weten we in het onderwijs van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen? En past een protocol altijd bij het kind of past het kind bij het protocol? Dit boek behandelt de invloed van relaties tussen leeftijdsgenootjes, de interactie met de leerkracht en de achterliggende theorie van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook discussiepunten, zoals de kloof tussen wetenschap en schoolpraktijk, komen aan bod.

Het boek gaat specifiek in op faalangst, pesten, motivatie, betrokkenheid en schoolweigering. Ook beschrijft de auteur, ontwikkelingspsycholoog Francine Jellesma, hoe je pedagogische theorieën over onderwijs terugziet in de manier waarop het onderwijs vandaag de dag is vormgegeven. De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden, waardoor het een praktisch, herkenbaar en makkelijk leesbaar boek is.

Praktische informatie

leerkracht

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool
auteurs: Francine Jellesma
uitgever: SWP

In de boekenrubriek Lekker lezen bespreken we iedere maand verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas.