Verliefd zijn is heerlijk, en het kan altijd en overal gebeuren. Haal de liefde voor getallen in de klas met dit vrolijke lied.

Downloads

Muziek
Video

Karaokevideo met zang

Karaokevideo

Artikel, werkblad en lessuggestie

Film maken

Nodig: het lied Verliefde nummers, werkblad bij deze les (zie download), computerprogramma iMovie of MovieMaker, scanapparaat
Duur: 30 minuten

Zing het lied met de kinderen. Vertel dat ze naar aanleiding van het lied een tekening mogen maken waarin twee ‘verliefde’ nummers te zien zijn. Alle tekeningen samen zullen straks een film vormen.

Deel het werkblad uit en vertel dat de kinderen hun tekening binnen het hart op het tekenblad moeten maken. Benoem hoeveel tijd de kinderen krijgen om de tekening te maken (bijvoorbeeld 15 minuten).

Verzamel de tekeningen na de afgesproken tijd. Scan de tekeningen en laad ze in een geschikt computerprogramma waarin de tekeningen straks achter elkaar, als film, afgespeeld kunnen worden. Gebruik het lied Verliefde nummers als achtergrondmuziek. Zorg dat beeld en geluid van gelijke lengte zijn en de film Verliefde nummers is een feit! Betrek de kinderen waar mogelijk bij het maken van de film. Bekijk de film samen.

Rounds zingen

Nodig: tekst en muziek vier ‘rounds’ (zie onder), voicerecorder (smartphone)
Duur: 10 minuten

Zing het lied vooraf met de groep. Verdeel de groep in vieren. Leer elke groep één van de vier ‘rounds’ aan (zie onder).

De eerste groep heeft een spreek-round. Leer die als eerste aan.  Deze groep gaat door met het spreken van de round als u aan de tweede groep round 2 aanleert. Ga verder met de derde groep en round terwijl round 1 en 2 blijven doorklinken, en leer vervolgens round 4 aan (round 1, 2 en 3 blijven klinken).

Wees de dirigent die de klank van het muziekstuk bepaalt. Zet een round  ‘aan’ of ‘uit’ met een afgesproken gebaar. Speel met het volume, laat bijvoorbeeld één of twee rounds zacht klinken en de andere twee sterk (verzin ook daarvoor gebaren).

Breng variatie aan door de groepen van round te laten wisselen en laat het dirigeren ook eens over aan een van de kinderen.

Maak een opname en beluister die met de kinderen. Stel daarbij vooraf de volgende richtvraag: Wat kunnen we nog verbeteren aan deze round?

De vier rounds

 

 

 

 

Improviseren met ritme-instrumenten

Nodig: lied Verliefde nummers, voor elk kind een ritme-instrument, voice-recorder (smartphone)
Duur: 20 minuten

Zing het lied vooraf met de groep. Elk kind heeft een instrument voor zich en speelt u na. Speel steeds een ritme dat vier tellen duurt (één 4/4 maat).

Introduceer het basisritme. Alle kinderen spelen dit met u mee.  Blijf dit een aantal maal herhalen.

Improvisatiemogelijkheden:

  • oefenen: de kinderen spelen één maat het basisritme, daarna zijn ze één maat stil, in die maat speelt u een improvisatie van één maat.
  • basisritme: de kinderen spelen het basisritme, om de beurt speelt een kind een improvisatie.
  • getallenritme: als een van de kinderen het ‘getallenritme’ heeft gespeeld, blijft het daarna een hele maat stil (freeze).
  • tienritme: als een van de kinderen het ‘tienritme’ heeft gespeeld, begint iedereen heel zacht te roffelen op het instrument. Het kind dat het tienritme heeft gespeeld, is de dirigent. Hoe hoger hij zijn hand doet, des te sterker wordt er gespeeld. Op het hoogste punt slaat het kind af en begint het basisritme weer.

Ritmes:

  • basisritme (steuntekst: de verliefde nummers)

 

 

  • getallenritme (steuntekst: allemaal getallen, allemaal getallen)

 

 

  • tienritme (steuntekst = ik ben tien)

 

 

Maak een geluidsopname en beluister die met de kinderen. Stel daarbij  vooraf de volgende richtvraag: Wat kunnen we verbeteren aan dit ritmestuk? Wat is een goede titel voor dit stuk?

Bewaren

Meer liedjes:

Bewaren