Om bewustwording te creëren is het belangrijk kinderen actief te betrekken bij het leerproces. Dit kan door hierover met ze in gesprek te gaan.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Uitbreiding

Hier vind je aanvullende informatie bij het artikel Kinderen, laat je horen! over het voeren van kindgesprekken: