Het is voor een kind heel fijn om te weten waar het staat, hoe het daar gekomen is, waar het naartoe gaat werken én hoe het daar kan komen. Renée van Eijk wilde de kinderen in haar groep meer betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Ze voeren nu zelf rapportgesprekken met een positief resultaat: tevreden ouders, zinvolle reflectie en minder lange gesprekken.