Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek

Liedtekst

Beukennootje

Beukennootje, o yeah, yeah.
Beukennootje, o yeah, yeah, yeah.
Beukennootje, o yeah, yeah.
Beukennootje, o yeah.

Eikels en kastanjes,
die vind ik wel fijn.
Maar beukennootjes zijn lekkerder,
ook al zijn ze klein.

Notenschrift

83915990-1c0f-4b4b-b534-2f6ab066fca6_0000007012_beukennootje

Lessuggesties

Het lied is geschikt om op gitaar, keyboard of piano met slechts drie akkoorden te begeleiden. Het kan ook gemakkelijk een toon hoger uitgevoerd worden. Deze suggesties zijn uitvoerig getest in diverse onderbouwgroepen. Kinderen vinden het leuk en goed uitvoerbaar. Afhankelijk van het niveau van de groep, kan de leerkracht voortborduren op de genoemde suggesties.

SUGGESTIES VOOR BEWEGINGEN BIJ HET LIED

Stukje A
Leerkracht staat met het gezicht naar de groep. Alle kinderen staan. Leerkracht maakt zelf eenvoudige, vrolijke, swingende bewegingen tijdens het zingen. De kinderen doen het na.

En verder:
Bij maat 2: armen gestrekt naar voren en in dezelfde richting op het ritme van ‘yeah, yeah’ in twee bewegingen samen naar links in 2 ‘stapjes’ omhoog bewegen.
Bij maat 4: armen gestrekt naar voren in dezelfde richting op het ritme van ‘yeah, yeah, yeah’ in drie bewegingen naar links omhoog bewegen.
Bij maat 8: beide handen in dezelfde richting in dezelfde richting een boog naar links omhoog laten maken.

Stukje B:
Tekst ondersteunen met gebaren. Bijvoorbeeld bij ‘lekkerder’ even een ‘mmm, lekker beweging’ met je hand maken en bij ‘klein’ een rondje maken met je duim en wijsvinger.
Dit zijn voorbeelden. Kinderen ervaren zo de ABA-vorm van het lied. Ze meten mee met enkele melodiefragmenten

SUGGESTIES VOOR INSTRUMENTEN BIJ HET LIED

Stukje A: groepje kinderen met schudinstrumenten, bijvoorbeeld ‘eitjes’ (Die lijken ook nog een beetje op eikeltjes).
Stukje B: enkele kinderen met ritmestokjes.
De leerkracht kan de kinderen de maat of maataccenten laten spelen.