Door zogenaamde doorkijkjes in te voeren en de kinderen ruimte te geven nieuwe energie en concentratie op te doen, kunnen uw leswisselingen aangenamer verlopen.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Toelichting persoonlijkheidstypen

De kern van het Process Communication ModelM is dat het uitgaat van zes duidelijk herkenbare persoonlijkheidstypen die iedereen in zich heeft. Taibi Kahler, de grondlegger van het model, ontdekte in ieder mens de aanwezigheid van de Harmoniseerder, de Gestructureerde Denker, de Doorzetter, de Dromer, de Rebel en de Promotor.

Gestructureerde Denker
Dit type is georganiseerd, verantwoordelijk en redeneert logisch. In je communicatie houd je ervan om informatie en feiten te verzamelen en geef je feiten en informatie op een logische, gestructureerde manier. ‘Waarom’, ‘hoe’, ‘op welke manier’, ‘dus als ik goed begrijp’, ‘ik denk dat’, zijn uitdrukkingen die je veel gebruikt.
Je wordt door anderen gewaardeerd om je tijdsplanning, de logische en heldere manier waarop je dingen uitlegt en de verantwoordelijkheid die je neemt, zodat anderen op je kunnen rekenen.
Het waarneembare stressgedrag van de gestructureerde denker is dat je niet of niet goed delegeert en/of dat je extra lange zinnen maakt, omdat je tot in detail wilt uitleggen. Uiteindelijk kun je behoorlijk naar een ander uitvallen, vaak met het verwijt dat die ander niet kan nadenken, dom is of het toch niet snapt. De psychologische behoefte van dit type is dat het erkenning nodig heeft voor werk en (tijd)structuur.

Doorkijkje
Tijdens het doorkijkje is de kans groot dat het kind dat u hierin herkent eerst zijn spullen georganiseerd en gestructureerd klaarlegt, kijkt wat het doel is en alvast de opdracht gaat bekijken alvorens even met een ander te gaan praten.

Doorzetter
Dit type is toegewijd, opmerkzaam, nauwgezet en plichtsgetrouw. In je communicatie laat je graag weten wat je ergens van vindt. Je geeft informatie in de vorm van een mening. Waarden en normen zijn belangrijk. Je hecht veel waarde aan vertrouwen. Loyaliteit en betrokkenheid staan hoog in het vaandel. ‘Naar mijn mening’, ‘ik vind’, ‘wat we moeten doen is’, ‘ik geloof dat het belangrijk is om’, zijn zinsneden die je veel gebruikt.
Je voelt je goed als anderen je mening en overtuigingen waarderen of ernaar vragen, ook al zijn ze het niet met je eens. Oprechte interesse en respect voor je mening is belangrijk. Waardering krijgen voor het werk dat je doet en voor de waarde die het werk toevoegt, is belangrijk voor je.
Het waarneembare stressgedrag van dit type is dat je alleen maar focust op wat fout gaat of fout is in plaats van op wat goed is. Je stelt zeer gecompliceerde vragen of gebruikt ‘grote’ woorden. Uiteindelijk kun je zeer kritisch uitvallen en je mening doordrammen. De psychologische behoefte van dit type is dat het erkenning nodig heeft voor werk en mening/opvatting.

Doorkijkje
Tijdens het doorkijkje is de kans groot dat het kind dat u hierin herkent eerst zijn spullen klaarlegt, kijkt of het de juiste spullen heeft, misschien even kijkt of zijn buurman/buurvrouw ook al alles klaarlegt en bedenkt wat het kader is van de les die gaat volgen. De kans bestaat dat dit kind, meer dan anderen, kijkt of er een match is tussen wat er op het bord staat, wat de leerkracht net zei en wat er in het boek staat. En wat het belang van de les is: waarom doen we dit?

Harmoniseerder
Dit type is sensitief, warm en heeft mededogen. Je communicatie is vriendelijk, warm en zorgzaam. Relaties, vrienden en familie zijn belangrijk voor je. Je houdt van een knusse, warme omgeving met passende kleuren. ‘Ik waardeer je’, ‘ik voel me lekker’, ‘ik ben blij/verdrietig’, ‘ik geef om’, zijn uitdrukkingen die bij jou passen.
Anderen waarderen je om je vermogen om harmonie te creëren, je empathie, je warme relationele band, je vermogen om mensen en situaties goed aan te voelen, het feit dat je laat merken dat je om anderen geeft en zorgt voor anderen.
Je voelt je prettig als mensen je waarderen om wie je bent en niet zozeer om wat je doet.
Het waarneembare stressgedrag van dit type: je twijfelt steeds, hebt moeite met het nemen van lastige beslissingen omdat daarmee wellicht anderen pijn gedaan wordt. Je bent niet assertief en hebt moeite met ‘nee’ zeggen. Uiteindelijke kun je ‘stomme’ foutjes gaan maken die helemaal niet nodig zijn. De psychologische behoefte van dit type is dat het erkenning nodig heeft voor wie hij is en voor zintuiglijke prikkeling.

Doorkijkje
Tijdens het doorkijkje is de kans groot dat het kind dat u hierin herkent zijn spullen klaarlegt en gaat buurten op zoek naar een hecht groepje vriend(inn)en waar het zich prettig bij voelt. Het kan ook zo zijn dat het rondkijkt en een ander helpt of even naar de leerkracht gaat voor een praatje of bijvoorbeeld even de planten verzorgt.

Dromer
Dit type is kalm, heeft een sterke verbeeldingskracht en het vermogen om te reflecteren. In je communicatie neem je niet snel als eerste het initiatief. Als anderen iets van je willen, wil je graag dat ze dat op een directe manier aan je vragen. Je neemt je tijd en geeft een kort en krachtig antwoord.
Je waardeert het als anderen het belang van je woorden goed afwegen. Je hebt behoefte aan tijd en ruimte om te reflecteren en voor introspectie. Anderen waarderen je om de kalmte waarmee je, hoe ernstig een situatie ook is, heel rustig de verschillende hypotheses of mogelijke oplossingen kunt analyseren, je vermogen om de dingen in het grotere geheel van de mensheid en de wereld om ons heen te bekijken, en je verbeeldingskracht.
Het waarneembare stressgedrag van dit type: je maakt je kleiner en maakt niets af. Uiteindelijk kun je ‘verdwijnen’, passief afwachten tot iemand sturing komt geven. De psychologische behoefte van dit type is alleen zijn.

Doorkijkje
Tijdens het doorkijkje is de kans groot dat het kind dat u hierin herkent op zijn plaats blijft zitten en voor zich uitkijkt, ergens in de verte turend. Het kind neemt tijd voor zichzelf, dat is de manier om op te laden. De kans is aanwezig dat dit kind er niet direct aan toekomt om zijn spullen voor de volgende les klaar te leggen. De motivatie om dit klaar te leggen komt bij dit kind vaker van de leerkracht door kalm één duidelijke opdracht te geven.

Rebel
Dit type is spontaan, speels en creatief. In je communicatie houd je van grapjes en speels contact. Je bent energiek en laat dit met je lichaamstaal zien. Je reageert op situaties vaak in eerste instantie met ‘leuk’ of ‘niet leuk’. Dit zijn ook woorden die je veel gebruikt. Je houdt van afwisseling en ‘gave’ dingen.
Anderen waarderen je om je energie om van iets saais nog iets leuks te maken, om je creativiteit, om tot niet-alledaagse oplossingen te komen en je spontaniteit en enthousiasme voor anderen.
Het waarneembare stressgedrag van dit type is dat je je best doet om anderen voor je te laten denken of doen. Je geeft niet direct antwoord, maar met een omweg. Je delegeert zodanig vaag dat je zelf geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Uiteindelijk geef je alleen anderen of situaties de schuld van wat er jou is overkomen. De psychologische behoefte van dit type is dat het speels contact nodig heeft.

Doorkijkje
Tijdens het doorkijkje is de kans groot dat het kind dat u hierin herkent speels contact zoekt met klasgenoten. Het kind sprankelt, loopt rond van de ene tafel naar de ander, danst, beweegt, heeft plezier. De kans is bij dit kind groot dat hij het werk dat klaar moet liggen nog even uitstelt.

Promotor
Dit type overtuigt en charmeert, zet dingen in beweging. Het past zich eenvoudig aan de omstandigheden aan om zo z’n doel te kunnen halen.
Communiceren doe je op een directe en korte manier. Uitdagingen en veranderingen spreken je bijzonder aan, evenals nieuwe en/of lastige situaties aanpakken en ervaren. Je hebt een hekel aan routine, je wilt vooral doen. Om je goed te voelen heb je adrenaline nodig, een kick om iets in een korte tijd voor elkaar te krijgen. Woorden als ‘doen we’, ‘geen woorden maar daden’, ‘we gaan voor de top’, passen het beste bij jou. Anderen waarderen je charme, de complimenten die je geeft, en dat je dingen in beweging zet en voor elkaar krijgt.
Het waarneembare stressgedrag van dit type is dat je van anderen verwacht dat ze voor zichzelf moeten opkomen en zichzelf moeten verdedigen, je biedt geen hulp aan. Uiteindelijk creëer je negatief drama door te manipuleren. De psychologische behoefte van dit type is dat het spanning en uitdaging nodig heeft.

Doorkijkje
Tijdens het doorkijkje is de kans groot dat het kind dat u hierin herkent rond gaat lopen, een uitdaging aangaat door een spel te spelen of iets onverwacht spannends gaat doen. De kans is aanwezig dat dit kind uit zichzelf zijn werk nog niet klaar gaat leggen voor de volgende les. Maak er een uitdaging van om het op tijd klaar te hebben liggen.