Aanvulling pretpakket: natuuronderwijs.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Bedoeling

Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Maar het kan ook uitstekend dienstdoen bij een natuurles over (manieren van) voortbewegen van dieren en mensen, over het hoe en waarom.

Afdruktip: Als u het grote kopieerblad rechtstreeks vanaf het scherm afdrukt, zal het te groot geprint worden. Sla de grote afbeelding eerst op uw computer op door er met de rechtermuisknop op te klikken. Druk hem vervolgens vanaf uw computer af op 100% grootte.

Benodigde materialen

– werkblad
– schrijfmateriaal
– een groot vel (gekleurd) tekenpapier
– diverse tijdschriften
– schaar en lijm

Instructie

De kinderen moeten de vier opdrachten goed doorlezen. Daarna kunnen de opdrachten zelfstandig uitgevoerd worden.
Het verdient aanbeveling om de kinderen erop te wijzen, dat er ergens een stapeltje tijdschriften (met plaatjes) voorhanden is. In het bijzonder zijn tijdschriften over dieren/de natuur hier bruikbaar.

Vervolgactiviteiten

Naar aanleiding van dit kopieerblad kan gedacht worden aan de volgende vervolgactiviteiten:

1 Klassengesprek
Een klassengesprek over manieren van voortbewegen, van zowel dieren als mensen. Laat eerst per groepje een flink aantal manieren inventariseren. Daarna komen die klassikaal op het bord. Welke vormen zijn specifiek voor bepaalde soorten dieren? Denk bijvoorbeeld aan reptielen, voorheen vaak het kruipend gedierte genoemd.

2 Bewegingsapparaat
Naar aanleiding van opdracht 3 op het kopieerblad kan geïnventariseerd worden met welk bewegingsapparaat de verschillende soorten dieren zijn toegerust. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:
– dieren uit de hoofdgroepen: zoogdieren, vogels, vissen, reptielen, amfibieën (gewervelde dieren);
– en lagere diervormen, zoals insecten, slakken, wormen, geleedpotigen, weekdieren, enzovoort.

3 Filosofisch gesprek
Waarom voortbewegen? Dieren bewegen meestal doelgericht. Bij dieren kan gedacht worden aan voedselzoekgedrag (bijvoorbeeld: jacht), vluchtgedrag bij gevaar, enzovoort. Is menselijk bewegen ook altijd zo doelgericht?

4 Groepsposters
De posters van opdracht 4 op het kopieerblad kunnen – eventueel als extra opdracht – per groepje gemaakt worden.