Dit kopieerblad – dat geheel zelfstandig te maken is – kan ingezet worden als pretpakketopdracht. Maar het kan ook uitstekend dienen als opdracht bij een (klassikale) les (of lessenserie) begrijpend lezen of bij een les geschiedenis (over de Zuiderzee, de IJsselmeerpolders of archeologie).

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Benodigde materialen

– werkblad (het liefst in kleur gekopieerd!)
– schrijfmateriaal

Instructie

De kinderen moeten de opdrachten eerst goed doorlezen. Daarna kunnen de opdrachten zelfstandig worden uitgevoerd.

Toelichting

Netverzwaarders
Waarschijnlijk zullen de kinderen de vreemde voorwerpen niet kennen. Het zijn netverzwaarders, die in de drooggevallen zeebodem van Flevoland gevonden zijn. Ze werden in de visserij gebruikt om staande netten (of fuiken) in de goede stand te houden. Er zijn er vele honderden van gevonden.
Foto’s
De netverzwaarders werden gemaakt van natuursteen (veldkeien) of van (afgedankte) bakstenen. De foto’s laten van beide soorten voorbeelden zien. Er zijn op de foto’s drie soorten bevestigingsmogelijkheden te zien:
– Er werden gaten door de steen geboord. (Zie: foto 1.)
– Er werden ijzeren ogen in gaten vastgezet. (Zie: foto 4.)
– Of er werd een ijzeren ring om de steen heen gesmeed. (Zie: foto 2.)
De bakstenen netverzwaarders werden vaak gemaakt in steenfabriekjes. Compleet met gat. (Zie: foto 3.)

Nabespreking

– Het werkblad laat in het midden wat de vreemde voorwerpen precies zijn. U kunt bovenstaande informatie dan ook in een nabespreking kwijt.
– De vier foto’s staan ook op praxisbulletin.nl. Vanaf deze website zijn ze dan ook (op groter formaat) te printen!