In de kennis- en netwerksamenleving van nu is het van belang dat kinderen onderzoeken of iets een feit of een mening is. Waarom en hoe zou je kritisch
denken op de basisschool moeten (aan)leren en stimuleren?

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

De vragenkaartjes zijn ontworpen door de leerkracht en onderzoeker van het artikel Vraag maar raak. Ze zijn geïnspireerd door de BLOOMtool; een instrument gemaakt door het Marnix Onderwijscentrum om het kritisch denken te bevorderen. De vragen op de kaartjes komen uit het document ‘Denkvaardigheden van eenvoudig naar complex’ van School aan Zet.

Uitbreiding