Lees en ontdek meer over welke spelfouten kinderen in de middenbouw maken. Welke woorden vinden kinderen in groep 3, 4 en 5 moeilijk en welke kunnen ze juist heel goed spellen?

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
    Uitbreiding

    Hoe is het volgsysteem voor Spelling ontwikkeld?

    Op basis van veldraadplegingen is besloten de toetsen Spelling 3.0 uitsluitend uit dicteeopgaven te laten bestaan. Na een analyse van de meest gebruikte spellingmethoden is bepaald welke spellingcategorieën aan de orde moeten komen in de toetsen van groep 3 tot en met 8. Leerkrachten en andere betrokkenen bij het onderwijs maakten samen met een toetsdeskundige van Cito dicteeopgaven bij de spellingcategorieën. Zij probeerden de moeilijkheid van een opgave zo goed mogelijk in te schatten.

    Vervolgens maakte een grote groep kinderen de opgaven. Zo kwam er een antwoord op de vraag hoe moeilijk de dicteeopgaven werkelijk zijn. En wat vonden leerkrachten van de nieuwe opgaven? Op basis van die gegevens werden te makkelijke, te moeilijke en ongewenste opgaven zoveel mogelijk verwijderd. Alleen de beste opgaven kwamen in de toetsen. De toetsen bevatten opgaven die verdeeld zijn over de spellingcategorieën en met uiteenlopende moeilijkheid. Vervolgens werden de toetsen opnieuw voorgelegd aan minimaal vierhonderd kinderen; pas dan komen de normen tot stand. Tijdens dit zogenoemde normeringsonderzoek werd ook informatie verzameld over de spelfouten op basis van (anonieme) leerlingantwoorden.

    Na het normeringsonderzoek werden de toetsen voorzien van onder meer een handleiding, rapporten en analyseformulieren. Daarna waren de toetsen zijn klaar voor gebruik!