Het Praxisbulletin-artikel gaat over massage in de klas als bron voor effectieve communicatie, als basis voor respectvol omgaan met elkaar, als middel om rust en ontspanning bij kinderen teweeg te brengen. Pestgedrag, agressie, onrust en stress bij kinderen nemen dusdanige vormen aan, dat kinderen emotioneel, sociaal en cognitief belemmerd worden in hun ontwikkeling. Massage wordt steeds vaker door professionals ingezet, om problemen te voorkomen en op te lossen.
In deze internetuitbreiding vindt u:

– ervaringen van kinderen en leerkrachten (citaten uit het boek van Moberg);
– een poster (Touching Child Care);
– actiefoto’s van onderlinge kindermassage;
– praktische lesvoorbeelden (met werkbladen).

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Uitbreidingen

Ervaringen en citaten

Citaten van Kerstin Mober

Enkele citaten van Kerstin Moberg uit haar boek De Oxytocinefactor, uitgeverij Thoeris, Amsterdam 2007:

– “Een ander experiment toonde aan dat het na een massage gemakkelijker was om snel en correct wiskundige problemen op te lossen.“
– “Als leraren en medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een basismassage zouden leren geven en dit zouden integreren in hun lessen en activiteiten, zouden de kinderen rustiger worden en zou de groepsdynamiek beter zijn.”
– “Onderzoek naar massage in Zweedse kinderdagverblijven en scholen gaf aan dat het introduceren van massage in de dagelijkse routine een rustiger groepsdynamiek produceert. Aan het eind van de zes maanden was er geen twijfel mogelijk dat het gedrag van de gemasseerde kinderen enorm vooruit was gegaan. Ze communiceerden beter met klasgenootjes en hadden thuis minder lichamelijke klachten.”
– “Wat dat betreft is het belangrijk op te merken dat de kinderen altijd werd gevraagd of ze gemasseerd wilden worden. Op deze manier leren ze dat ze controle hebben over hun eigen lichaamsintegriteit en dat ze grenzen kunnen stellen aan wat voor hen goed aanvoelt. Kinderen moeten begrijpen dat ze het recht hebben om ja of nee te zeggen tegen aanraking door een andere persoon, of dit nu een kind of volwassene is.”
– “Zonder contact hebben we minder aanraking, en zonder aanraking hebben we minder oxytocine. Tegenwoordig zijn geweld en agressie onder jongeren een enorm probleem. Kinderen worden steeds verstorender en agressiever en kunnen zich minder goed concentreren dan tien jaar geleden. Onze jongere generatie heeft echt meer rust en verbondenheid nodig.”

Citaten van kinderen

– “Op school hebben we een massageproject. Ik doe dat samen met Marijn. Het beginstuk vind ik altijd een beetje saai, maar je wordt er wel rustig van. Als dat klaar is ga ik naar Marijn toe om te masseren. Dat vind ik nog het leukst. Altijd als we gaan masseren is degene die gemasseerd wordt de baas. Als ik Marijn aan het masseren ben, denk ik nergens meer aan. Als we klaar zijn draait Marijn zich om en geeft mij een hand. Dan ben ik aan de beurt. Dat is heel fijn want dan vergeet je alles! Marijn kan het ook wel heel goed. Ik heb ook wel veel vertrouwen in haar. Als we klaar zijn geef ik Marijn een hand en zeg: Dank je wel! Als we klaar zijn ben ik rustig en vol energie.”
– “We hadden eerste veel ruzie in de klas, dat moet ik toegeven, maar nu is dat veel minder.”
– “Normaal heb ik best veel dingen aan mijn hoofd en nu is dat veel minder en kan ik me goed ontspannen en beter concentreren.”
– “Je krijgt meer contact door het masseren. Als je elkaar aanraakt dan schept dat op de een of andere manier toch een band.
– “Het is gewoon een fijn gevoel. Het brengt je zo lekker tot rust.”.

Citaten van leerkrachten

– “Het is zo’n prettige manier om met elkaar om te gaan. Als ik kijk naar deze tijd dan denk ik dat het goed is voor kinderen.”
– “Kinderen raken elkaar veel beter aan. Ze zijn echt minder lijfelijk qua schoppen en slaan.” – Karin Hainje, leerkracht groep 1/2

– “Je merkt als kinderen veel met elkaar op deze manier werken dat ze meer voor elkaar overhebben. Ze hebben meer coulance naar elkaar.” – Juf Regine, leerkracht groep 7

– “Ik was aanvankelijk sceptisch moet ik zeggen. Het gevoel wat je erbij krijgt… Je associeert toch een paar dingen waardoor ik aanvankelijk minder enthousiast was. Maar toen ik begon met de massage merkte ik hoe enthousiast de kinderen waren en wat voor een invloed het had op ze. Toen werd ik zelf ook hartstikke enthousiast.”
– “Kinderen worden sowieso vaardiger in het oplossen van hun problemen.”
– “Ik merkte aan de kinderen dat het ze een bijzondere rust gaf en dat kinderen ook naar die rust verlangden. Ik heb een vrij drukke groep en het is een heel mooi rustpunt in de week.” – Peter van de Borgh, leerkracht groep 6

Citaten van directeuren

– “Wij merkten dat er steeds meer kinderen kwamen met problemen in de thuissituatie. Vrij kort daarna kwamen de eerste berichten over Touching Child Care. Wij waren daar vrij snel enthousiast over.”
– “Een gecombineerde aanpak met Touching Child Care is een must voor iedere school.” – Bert Elschot, directeur RKBS de Scheperstee Warnsveld
– “Als ik bij zo’n massageles ben, ontstaat er een geweldig mooie sfeer in de groep.
Wat het verder, technisch, doet met de kinderen weten de deskundigen beter dan ik. Ik merk in elk geval dat het in de pedagogische sfeer, het pedagogisch klimaat in de klas èn in de school erg veel doet.” – Wim Kevelham, directeur OBS de Timp Hengelo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Praktische lesvoorbeelden

Het weerbericht – onderbouw

Doelstelling

Tactiele stimulatie

Inhoud

De kinderen werken in tweetallen; éé kind is masseur en het andere kind ontvangt de massage.
De ontvanger heeft de dagen van de week en de verschillende weertypen voor zich (werkbladen).
De gemasseerde voorspelt wat voor weer het wordt op de gekozen dagen van de week.
De masseur ‘tekent’ deze weerberichten op de rug van zijn maatje.
Als het weer voor de hele week voorspeld is, dan wordt er gewisseld.

Materialen

Het kopieerblad Weerbericht, te openen door op de bestandsnaam in de lijst hierboven te klikken.
Het kopieerblad In de sneeuw, te openen door op de bestandsnaam in de lijst hierboven te klikken.

Kriebelestafette

– bovenbouw

Doelstelling

Tactiele stimulatie, leren samenwerken

Inhoud

De klas wordt in vier of vijf groepen verdeeld (afhankelijk van het aantal leerlingen). Iedere groep gaat in een rij staan of zitten, achter elkaar. De achterste persoon van elk groepje krijgt een kaartje met daarop een pictogram. Hij of zij moet het pictogram “doorgeven” door het met zijn of haar vinger op de rug van de persoon voor hem te “tekenen”. Wanneer de voorste persoon de tekening op zijn of haar rug heeft ontvangen, tekent hij/zij het pictogram op het bord of op een papiertje, zoals hij/zij denkt dat het goed is. Je kunt twee winnaars hebben; de groep die het eerste is, en de groep die de beste tekening heeft.
Let op; niemand mag praten tijdens het uitvoeren van de opdracht.

Materialen

Het kopieerblad Kriebelestafette, te openen door op de bestandsnaam in de lijst hierboven te klikken.

Werkblad met tekeningen, iedere groep moet een pen hebben en een blaadje voor de voorste persoon om de uitkomst op te zetten (op het bord kan ook natuurlijk).