Leren voor duurzame ontwikkeling… Het klinkt zo eenvoudig. Maar is dat ook zo?

Interessante websites en bronnen

Duurzame pabo

Pabo’s in Nederland werken aan de duurzame ontwikkeling in het onderwijs.
www.duurzamepabo.nl

 

Natuur aan de basis

Natuur aan de basis, een tijdschrift met uitgewerkte lessen en werkbladen voor natuur-, milieu- en techniekonderwijs (uitg. Bladergroen).
www.natuuraandebasis.nl

Veldwerk Nederland

Hét kennis- en praktijkcentrum voor natuureducatie en -communicatie in Nederland. Veldwerk Nederland ondersteunt o.a. kindercentra, basisscholen, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs bij het opzetten van zelfontdekkend leren van de buitenomgeving. www.veldwerknederland.nl
Duurzaam lesmateriaal op Kennisnet

Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium met vraagstukken rond duurzame ontwikkeling worden geconfronteerd en dat zij ontdekken dat hun eigen keuzes kleine en grote gevolgen kunnen hebben. Maar hoe integreer je dit brede onderwerp in de lessen? Internet biedt ontzettend veel informatie over duurzaamheid. Op Kennisnet staat het aanbod gebundeld en kunnen zowel leerlingen als docenten terecht voor relevante verwijzingen naar informatieve items.
Op de pagina’s van Duurzaamheid basisschool vinden kinderen vanuit hun eigen beleving op speelse wijze antwoord op vragen die bij hen leven. Zij vinden hulp bij het maken van werkstukken over onderwerpen als klimaatverandering, bedreigde diersoorten en duurzame producten. En er zijn webquests met bv. als onderwerp “Hoe duurzaam is jouw school?” Hiermee kunnen de kinderen zelfstandig aan de slag door vraagstukken te onderzoeken.
Naast de kindersite is er de docentensite Duurzaamheid PO docent met verwijzingen naar literatuur over duurzaamheid, organisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling en onderwijs, projecten en lesmateriaal. Dit internetportaal biedt aansprekende opdrachten, lessuggesties en kant-en-klaar leermateriaal.
www.duurzaamheid.kennisnet.nl

 

Domeinbeschrijving Cito

Cito heeft het fundament van het leerproces rond duurzame ontwikkeling nu voor het basisonderwijs vastgelegd in een domeinbeschrijving. Alle basisscholen hebben een gratis exemplaar van deze domeinbeschrijving ontvangen. U kunt hem gratis downloaden bij het Cito.
www.cito.nl/po/vakken/wo-alg/domeinb/eind_fr_duurzaam.htm

 

SLO – Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzien

In opdracht van het ministerie van OCW en vanuit het landelijke programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling heeft SLO het kernleerplan Duurzame ontwikkeling is leren vooruitzien opgesteld. Dit kernleerplan bevat een richtinggevend kader om bestaande onderwijsmaterialen en -werkvormen te beoordelen en nieuwe te ontwikkelen. U kunt het gratis downloaden van de site van SLO.
www.slo.nl/primair/themas/duurzaam

Eco-Schools

Eco-Schools is een manier om duurzame ontwikkeling een plaats te geven op uw school. Het programma is ontwikkeld op basis van een vereenvoudigd milieuzorgsysteem en betrekt de hele schoolgemeenschap in de uitwerking.
Als voorbeeld van een ecoschool vindt u als internetuitbreiding in deze siteaflevering een praktijkverslag van OBS De Molenvliet.
https://www.eco-schools.nl

 

People, planet, profit

Voor de leerkracht met persoonlijke interesse in duurzame ontwikkeling.
www.peopleplanetprofit.be

 

Natuurlijk Duurzaam

De website Natuurlijk Duurzaam is een multimediaal en interactief lespakket over duurzame energie. Natuurlijk Duurzaam sluit aan op de kerndoelen in het basisonderwijs en in de basisvorming. Een site voor u en voor uw (bovenbouw)leerlingen.
www.natuurlijkduurzaam.nl

 

Meer weten?

Boeken

Cradle to cradle door Michael Braungart en William McDonough (uitg. Scriptum).
Een opzienbarende visie over “beperken, hergebruiken en recyclen”. De visie van Braungart en McDonough klinkt zo: “We moeten niet minder consumeren, maar juist meer. Dat kan. Als we ophouden met het maken van “minder slechte” producten en uitsluitend nog intelligente producten ontwerpen, gemaakt van materialen die we steeds weer kunnen teruggeven aan technische of biologische kringlopen.’

Wat led je? Met een lampje de wereld redden door Ruud Koornstra (uitg. Nieuw Amsterdam).
Duurzaam ondernemen is hip. De ledlamp is voor de ondernemer Ruud Koornstra het symbool voor hoe het anders kan. Als we bereid zijn de oogkleppen af te doen en zelf verantwoordelijkheid durven te nemen, zo zegt hij, dan komt het veel sneller goed met de wereld dan we ooit hadden kunnen bevroeden.

DVD

An Inconvenient Truth door Al Gore.

Het is al een “klassieker”. Hebt u hem nog niet gezien? U wilt aan de slag met duurzame ontwikkeling op school of in de groep? Bekijk dan vooral eerst eens deze documentaire. Overigens is het ook interessant om de tegenstanders van de global warming-theorie te beluisteren. U kunt deze vinden op www.youtube.com onder The Great Global Warming Swindle.