De afgelopen jaren zijn er veel interessante rekenartikelen in Praxisbulletin verschenen. Denk aan: Rekenen met je jas aan, Het nut van kolomsgewijs rekenen en Zin en onzin bij materiaalgebruik in de rekenles. Die artikelen en nog veel meer hebben we verzameld op deze themapagina.

Boeken