Meer kansen voor leerlingen door meertalig onderwijs. Een voorbeeld uit Fryslân.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Inleiding

In samenspraak met Praxisbulletin kregen de derdejaars studenten van de PABO van Stenden Hogeschool Meppel de opdracht een artikel te schrijven voor Praxisbulletin.
‘Takomst troch taalferskaat’ van Chris van Hes is een van de twee artikelen die – na voorselectie door de school – door de redactie zijn uitgekozen voor publicatie.