Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Woordenschat

Tag: woordenschat

Als ik de juiste woorden had…

Kinderen met een beperkte woordenschat ervaren als kleuter al dat interactie met andere kinderen lastig verloopt. Ze voelen dat ze niet begrepen worden en begrijpen op hun beurt andere kinderen ook niet. Dit heeft direct invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling en later op het uitstroomniveau naar het vervolgonderwijs. Hoe kunnen we zorgen voor een optimale woordenschat voor elk kind?

Museuminspiratie: Veenkoloniaal Museum

0
De 19e eeuw is voor de Groninger veenkoloniën een gouden tijd. Het Veenkoloniaal Museum in Veendam laat de geschiedenis van de Groninger veenkoloniën zien. Van de ontwikkeling van de vervening (turfwinning) tot de florerende zeevaart, opbloeiende landbouw en rijke industrie van aardappelzetmeel en strokarton.

Kinderen testen: Taalmaatje

0
Taalmaatje is een pratende pictowand voor in de klas. In ieder vakje van de wand stop je een kaartje met een afbeelding. Dan druk je op een opnameknop en spreek je het bijbehorende woord in. De kinderen beluisteren vervolgens de woorden. Ainoa en Rayan uit groep 1-2 testen het voor ons uit.

Aan de slag: Woordenschatkaartjes

0
Met deze woordenschatkaartjes vergroot je de woordenschat, ontwikkel je opzoekvaardigheden, stimuleer je creativiteit en verbeter je presentatievaardigheden. De kinderen houden praatjes van maximaal dertig seconden en verwerken daarin een woordenschatwoord. Dat levert een hoop leuke verhalen op!

Woordenschat en coöperatief leren

0
Hoe kunnen coöperatieve werkvormen bijdragen aan het vergroten van de woordenschat? In dit artikel vindt u tips en lessuggesties voor activerende werkvormen.

Rijk aan woordenschat

0
Steeds meer scholen zijn actief bezig met het vergroten van de woordenschat van kinderen. Maar hoe geef je effectief onderwijs op dit gebied? In dit artikel staan handvatten om woordenschatonderwijs structureel te verbeteren.

Mindmappen met kleuters

0
Inspirerend artikel, om de mindmap al op jonge leeftijd bij kinderen te introduceren. Over toepassingen, opbrengsten en conclusies.

Eerste hulp bij woorden

0
De meest extreme vorm van het lossewoordjesonderwijs vond je vroeger in het vreemdetalenonderwijs: uit het hoofd leren van woorden uit lijstjes, vaak in de vorm van definities. Met losse woorden kun je eigenlijk alleen maar labelen, etiketten plakken op concrete dingen, die op een verteltafel staan. Maar woorden zijn pas écht bruikbaar in zinnen en teksten bij het luisteren, lezen, praten en schrijven. Eerste hulp bij woorden?

Beleefde woorden

Enkele jaren geleden merkte ik, dat veel scholen aan het begin van het schooljaar bezig waren met het boekje Kikker is ziek. Later bleek, dat dat boekje centraal stond in een thema van de methode Schatkist. Hadden we vroeger aan het begin Lekkerkerk van het schooljaar de nationale boomdag, omdat alle kinderen als eerste het woord boom leerden lezen, nu hebben we dus een «nationale kikkerweek». Het is de vraag of dat het antwoord is op de opdracht, die de school heeft, om te werken aan de woordenschatontwikkeling in groep 1/2...

Spelenderwijs consolideren

0
Het is maandag, na de pauze. Juf Deborah van groep 7 staat voor het bord en geeft een verkeersles over voorrang op verschillende soorten wegen. Deborah heeft een gemengde klas, waarin veel kinderen zitten, die een achterstand in woordenschat hebben. Daarom werkt ze bewust aan woordenschatvergroting, door in zo veel mogelijk lessen woorden aan te bieden, die de leerlingen niet kennen, maar wél moeten weten. Voor deze verkeersles heeft ze een spiekbriefje gemaakt, met de belangrijkste woorden erop. Voordat de leerlingen de methodetekst over voorrang lezen, legt ze de woorden uit met het digibord. Ze laat foto’s zien en geeft de betekenis van de woorden in een voorbeeldzin. Ze laat de woorden vaak horen.
Na de inleiding lezen de leerlingen het verhaal over voorrang en maken ze de opdrachten bij de les. Als de les is afgelopen, zijn ze de woorden al drie keer tegengekomen. Maar juf Deborah weet dat ze de woorden zeker nog wel een paar keer moet herhalen, willen de leerlingen ze onthouden. Ze denkt goed na. Hoe zal ze dat deze week eens aanpakken?