Home Tags Toetsing

Tag: toetsing

Methodegebonden toetsen vs methodeonafhankelijke toetsen

0
Lees en word wijzer over de verschillen tussen toetsen uit de methode en methodeonafhankelijke toetsen, zoals de LVS-toetsen.

Meten wat je wilt weten

Hoe zorgt u ervoor dat toetsopgaven daadwerkelijk meten wat u wilt meten? En wat zijn de valkuilen? Ook als u zelf geen toetsvragen maakt, geeft dit artikel een inkijk in de achtergrond van het maken van toetsen.

Een toetsscore, wat nu?

0
Drie stappen, om zo veel mogelijk informatie uit toetsen te halen en hierop het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen. Over het kijken naar niveau, groei én specifieke categorieën. Met praktijkvoorbeelden.

Column: Jaloers

0
Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand is Lysbeth jaloers op haar collega's. Maar niet op allemaal!

Column: De creatieve school

0
Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand buigt Gallus zich over 'creatieve scholen'.

Column: Briefjes schrijven

0
Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand krijgt juf Lysbeth vreemde briefjes van de vader van Siem.

Column: Een foto van opa

0
Elke maand leest u hier een column van Lysbeth of Gallus. Deze maand buigt Gallus zich over de Cito-toets.

Meten wat we willen weten

Voor een betrouwbare toetsafname dienen de condities, waaronder toetsen afgenomen kunnen worden, voor alle leerlingen zo veel mogelijk gelijk te zijn. Alleen dan kunt u de resultaten van leerlingen met elkaar en met de normgroep vergelijken. Aanpassingen zijn soms wenselijk en mogelijk. Daarover gaat dit artikel.