Tags Atikelen getagd met "technisch schrijven"

Tag: technisch schrijven

Raad eens wat ik in mijn hand heb

De houding van de hand nader bekeken. Bij het uitoefenen van een sport, beroep of hobby, maar vooral bij het schrijven. Over pengrepen en schrijfinstrumenten.

Schrijven is meer dan bewegen alleen

Tegenwoordig wordt er in het onderwijs vaak van uitgegaan, dat kennis belangrijker zou zijn dan vaardigheid. Zo zou bij het schrijfonderwijs de kennis van de lettervorm voldoende zijn om tot een goed handschrift te komen. De beweging, de vaardigheid zou van geen belang zijn. In dit artikel wordt stilgestaan bij het belang van schrijfpatronen, de schakel tussen de vrije bewegingsoefeningen en het eigenlijke schrijven.

Kribbel, krabbel, knuistje…

Hoe is het gesteld met de aandacht voor het schrijfonderwijs in de bovenbouwgroepen? De stand van zaken, aan de hand van tien vragen uit de praktijk. Over een toekomst voor toetsenbord én pen! Het schrijfonderwijs leidt tot menig artikel in diverse tijdschriften en tot discussies in de meest uiteenlopende kringen. Een overgrote meerderheid komt tot de conclusie, dat schrijven nog altijd geleerd moet worden. Vandaar dat dit artikel gaat over de huidige aandacht voor het schrijfonderwijs in de bovenbouwgroepen van het basisonderwijs. In het kort wordt antwoord gegeven op tien vragen vanuit de praktijk. Dat het niveau van het schrijfonderwijs – op z’n zachtst gezegd en zeker in de bovenbouwgroepen – niet zo hoog is, verraadt de titel van dit artikel al. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Is papier wel zo geduldig?

Op zoek naar het juiste papier bij de juiste pen. Over de kennismaking met papiersoorten, waarbij tactiele waarnemingen en de beschrijving van die waarnemingen centraal staan.

“Zeg, ken jij de ampersand?”

Over ligaturen en het oplossen van ruimtegebrek op de schrijfregel. Met praktijkopdrachten.

Uitbreiding: “Zeg ken jij de ampersand?”

Over ligaturen en het oplossen van ruimtegebrek op de schrijfregel. Met praktijkopdrachten.