Tags Atikelen getagd met "spelling"

Tag: spelling

Uit de praktijk: Woordsoorten benoemen

Weinig kinderen zullen razend enthousiast aan de slag gaan met een opdracht als ‘onderstreep alle werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden in de goede kleur’. Dat kan creatiever!

10 tips voor goed spellingonderwijs

Goed spellingonderwijs gaat natuurlijk om veel meer dan lessen uit een boek volgen. Lees deze tien tips om spelling bij jou op school nog sterker te maken.

Van aardbei tot aarbij

Lees en ontdek meer over welke spelfouten kinderen in de middenbouw maken. Welke woorden vinden kinderen in groep 3, 4 en 5 moeilijk en welke kunnen ze juist heel goed spellen?

Gedifferentieerd spellen

Hoe kunt u effectief remediëren en verrijken bij spelling? Simpelweg meer of vaker woordjes oefenen is niet de oplossing. Met de (actieve) werkvormen in dit artikel helpt u de kinderen verder.

Leg die pen maar neer

Orthopedagoog Annemiek Spiekerman pleit voor meer actieve werkvormen in de klaslokalen: doe spellinglessen zonder pen.

Optimaal profiteren door analyseren

Bij spelling is het zinvol om te weten welke spellingcategorieën kinderen wel of (nog) niet beheersen. De nieuwe toetsen Spelling 3.0 van het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs helpen u hierbij.

Optimaal zicht op spelling

Lees hoe u na afname van de toets Spelling meer informatie uit de toets kunt halen én hoe u deze informatie kunt verfijnen. In vijf stappen maakt u optimaal gebruik van de toetsresultaten en stemt u het onderwijsaanbod af op uw leerlingen.