Tags Atikelen getagd met "sociaal-emotionele ontwikkeling"

Tag: sociaal-emotionele ontwikkeling

Lastbewustzijn

Beschrijving van een actueel verschijnsel, als aanvulling op de leergang voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Lastbewustzijn: het besef, dat je iemand anders iets aan kunt doen en tot last kunt zijn. Over mentaliteit, individualisering en egocentrisme. Met een aanpak per bouw.

We gaan schatzoeken in onszelf!

Steeds meer mensen raken enthousiast over de visie van Linda Kavelin Popov (psychologe in Canada). Zij had eind jaren tachtig van de vorige eeuw de wens, een bijdrage te leveren aan het wereldwijd terugdringen van het toenemende geweld onder jongeren. Inmiddels heeft zich haar gedachtegoed - dat de VN ooit het beste opvoedingsprogramma ter wereld noemde - wereldwijd verspreid. Samen met haar man en broer ontwikkelde ze eenvoudige strategieën rondom de deugden, onze innerlijke kwaliteiten, die door elke cultuur gewaardeerd worden. Denk bijvoorbeeld aan behulpzaamheid, geduld, enthousiasme en samenwerking. De deugdenvisie is geen lesmethode, maar een positieve levenshouding, die zowel kinderen als volwassenen in hun kracht zet. Om het woord deugden toegankelijker te maken, kunt u ze bij jonge kinderen eerst hun schatten noemen.

‘Maar hij deed het ook!’

Deel 2 van de tweedelige serie over alibisering: een mentaliteit, die ontwikkeld wordt door op te groeien in een sorrycultuur. Aflevering 2: aanwijzingen per bouw voor een gerichte aanpak. In het eerste artikel over alibiseren werd het begrip geïntroduceerd en werd een algemene aanpak in vier stappen beschreven. In de tweede (en tevens laatste) aflevering van deze korte serie geef ik per bouw aanwijzingen voor een gerichte aanpak.

Zullen we samen?

Steeds meer scholen zijn actief bezig met het stimuleren van sociale competenties van leerlingen. Meestal wordt hiervoor een aparte methode gebruikt, die op een vast moment in de week als opzichzelfstaand vak wordt ingezet. Als we leerlingen echter niet alleen sociale vaardigheden willen aanleren, maar als we ook willen dat leerlingen die vaardigheden verwerven, dan is er meer nodig. Hoe kunnen leerlingen zich de aangeleerde kennis en de bedoelde vaardigheden op het gebied van sociale competentie in een natuurlijke context eigen maken? Coöperatieve werkvormen kunnen die natuurlijke context bieden. Maar het ligt niet voor de hand, dat daarbinnen de sociale vaardigheden vanzelf ontwikkelen. Ik vond hiervoor een model, dat de belangrijke, in de literatuur genoemde strategieën voor het leren van sociale vaardigheden in zich heeft. Het T-kaartmodel1 biedt de leerkracht én de leerlingen een duidelijk gefaseerd houvast en blijkt zeer effectief!

Sabine

Er wordt nogal eens gedacht dat hoogbegaafde kinderen (bij jonge kinderen wordt gesproken van een ontwikkelingsvoorsprong) op sociaal-emotioneel gebied achterlopen. Dat is niet juist. Deze kinderen zijn hun leeftijdsgenoten juist vaak (ver) vooruit.

En dan komt het bericht…

Juf Martie overlijdt... Wat nu? Praktijkbeschrijving van een sterfgeval op school. Met praktische handvatten, aandachtspunten en tips.

Uitbreiding: Massage in de klas: hoop of hype?

Pestgedrag, agressie, onrust en stress bij kinderen nemen dusdanige vormen aan, dat kinderen emotioneel, sociaal en cognitief belemmerd worden in hun ontwikkeling. Massage wordt steeds vaker door professionals ingezet, om problemen te voorkomen en op te lossen.

Massage in de klas: hype of hoop?

Over het inzetten van massage in de klas door professionals, om problemen te voorkomen en op te lossen. Beschrijving van alle aspecten van onderlinge kindermassage.

Positief gedrag aanleren

Over het werken met boekjes, die moeilijk hanteerbare situaties visueel maken voor kinderen met het Downsyndroom in het reguliere basisonderwijs. Hoe inoefenen en toepassen van nieuwe vaardigheden leiden tot positief gedrag in de groep.

Uitbreiding: Schreeuwen om stilte? Of ruimte voor rust?

Hoe kunt u stilteplekken en bezinningsmomenten organiseren in de klas? Over de noodzaak van bezinning en ruimte voor rust, om kinderen te helpen zich te wortelen, efficiënter informatie op te nemen en rust te vinden in zichzelf.