Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Respect

Tag: respect

Uit de praktijk: Het vriendschapssociogram

0
Hoe krijg je inzicht in de sociale structuur van je groep? De auteur van dit artikel stelt een vriendschapssociogram op van haar groep. Het geeft een goed beeld van de situatie en levert dus veel informatie op. Een mooie basis om op gefundeerde wijze te werken aan een goede groepssfeer.

Deugnieten en deugden

0
Over het aanleren van deugden, als grondslag van fatsoenlijk gedrag. Pleidooi voor een gemeenschappelijke pedagogische visie en de school als oefenterrein voor het ontwikkelen van morele competenties. Met praktijkvoorbeelden. Over het aanleren van deugden, als grondslag van fatsoenlijk gedrag. Pleidooi voor een gemeenschappelijke pedagogische visie en de school als oefenterrein voor het ontwikkelen van morele competenties. Met praktijkvoorbeelden. In iedere schoolgids kunt u lezen waar een school voor staat. Leerkrachten en leerlingen dienen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Er moet vertrouwen heersen tussen het team en de leerlingen. De schoolleiding ziet graag dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de directe omgeving en zorgzaam omgaat met het leer- en speelmateriaal. Respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid worden vanouds deugden genoemd. Of morele competenties. Het is om het even. Alles wat u waardeert aan uw leerlingen en overal waar u blij van wordt in de klas komt voort uit zo’n oeroude, vertrouwde deugd. Dit artikel gaat over het aanleren van deugden, als grondslag voor fatsoenlijk gedrag.