Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Ouders

Tag: ouders

Even bellen met ouders over afstandsonderwijs

0
Joost Können en Elly van der Munnik zijn de ouders van Jasmijn (groep 4), Gunar (groep 7) en Roel (tweede klas voortgezet onderwijs).

Als ik de juiste woorden had…

Kinderen met een beperkte woordenschat ervaren als kleuter al dat interactie met andere kinderen lastig verloopt. Ze voelen dat ze niet begrepen worden en begrijpen op hun beurt andere kinderen ook niet. Dit heeft direct invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling en later op het uitstroomniveau naar het vervolgonderwijs. Hoe kunnen we zorgen voor een optimale woordenschat voor elk kind?

Samenwerken met ouders

0
Als leerkracht in het primair onderwijs is het belangrijk dat je niet alleen een goede relatie opbouwt met leerlingen, maar ook met ouders. De school en de ouders kunnen tenslotte samen meer voor het kind betekenen dan afzonderlijk. Maar hoe doe je dat, een constructieve relatie opbouwen met ouders?

Samen vooruit

0
Welke manieren van ouderbetrokkenheid dragen het meeste bij aan de ontwikkeling van kinderen? En hoe kunt u stimuleren dat ouders betrokken zijn? Lees hoe u als school planmatig kunt werken aan de samenwerking met ouders.

Plichten van ouders

Opiniërend artikel over de plichten van ouders. Over mondigheid en uitwassen, rechten en plichten, ervaringen en grenzen. Met discussielijst voor teambespreking.

Dat had ik vroeger ook…

0
Met een veelbetekenende blik overhandigt de conciërge aan juf Ans de telefoon. ‘Mevrouw Klip weer voor jou...’ Mevrouw Klip is de moeder van Raymond. Raymond is na de zomervakantie vanwege een conflict van school veranderd en bij juf Ans in de klas gekomen. Hij is elf jaar. En bij hem is dyslexie vastgesteld. De moeder van Raymond weet uit eigen ervaring wat het is om dyslexie te hebben. Zij heeft het op school gered, dankzij haar, zoals zij zelf zegt, tomeloze inzet en doorzettingsvermogen...

Wat spreken we af?

0
Seth uit groep 5 is al een tijdje regelmatig ziek. Deze week is hij nog helemaal niet naar school gekomen. Zijn leerkracht, Marlies, weet dat zijn moeder met hem naar de huisarts is geweest. Na schooltijd wordt Marlies gebeld door de moeder van Seth. Ze vertelt haar huilend dat alles in een stroomversnelling is gekomen sinds ze naar de huisarts zijn geweest. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken, dat Seth leukemie heeft. Hij wordt direct behandeld en zal voorlopig niet naar school komen. Marlies is vreselijk geschrokken en toont haar medeleven. Als ze de telefoon neerlegt, kan ze haar tranen niet meer tegenhouden... En zo begint het vierde artikel in de serie over bijzondere gesprekken met ouders, die in jaargang 29 van het Praxisbulletin verschijnt. Aflevering 4: over het contact met de ouders van een ernstig ziek kind.

Hoezo geen probleem?

0
Het is een bekend verschijnsel, dat mensen niet zomaar iets voor zoete koek aannemen. Zeker niet als het gaat om de zorg voor hun kind. Het lijkt wel, alsof er een directe zenuwverbinding bestaat tussen het hart van een vader en een moeder en hun kroost. Soms leidt dat tot levensgeluk, maar soms roept het ook heftige, negatieve emoties op. Zeker wanneer ouders het idee krijgen, dat het welbevinden van hun kind in gevaar dreigt te komen. Dan worden zelfs de meest verlegen ouders strijdbaar. Het is een bijna reflexmatig en gezond mechanisme. Want wie kan er beter de belangen van je kind verdedigen dan jijzelf? Het wordt lastiger wanneer u zich als leerkracht zorgen maakt over een leerling, terwijl de ouders uw zorgen niet delen. Goedbedoelde argumenten van uw kant, dat de situatie toch écht ernstig is, worden door vader of moeder weggewuifd, alsof het niet hun eigen kind betreft. Hoe kan dat toch? En hoe gaat u hiermee om? En zo begint het derde artikel in de serie over bijzondere gesprekken met ouders, die in jaargang 29 van het Praxisbulletin zal verschijnen. Aflevering 3: als ouders de door u gesignaleerde problemen ontkennen.

Ziek van angst?

0
Juf Petra kijkt Lotte en haar moeder na. Zojuist heeft Lotte in de gang van de school overgegeven. Moeder zag het gebeuren, kwam de school binnen en heeft zich over Lotte ontfermd. ‘Zien jullie nu, dat er écht iets met haar aan de hand is?’ heeft ze geroepen. ‘Ik neem nu gelijk contact op met de huisarts en de specialist in het ziekenhuis.’ Nadat ze Lotte wat opgefrist had, pakte ze haar bij de hand en liep met haar naar de deur. ‘Kom maar, Lotte, je mag bij mama blijven.’

Waar gaat dit gesprek heen?

0
Sven is een vroege leerling. Hij is jarig in september. Toen hij aan het eind van groep 2 nog steeds erg speels was, dachten de leerkrachten en de ouders van Sven dan ook, dat hij nog wat te jong was om naar groep 3 te gaan. Met elkaar hebben zij toen besloten om Sven nog een jaartje langer te laten kleuteren.