Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Kleuters

Tag: kleuters

Aan de slag: Rekenen met je jas aan

0
Je hebt misschien weleens een filmpje gezien waarbij kinderen een dansje met de leerkracht doen voor ze de klas in gaan. Even persoonlijk contact om samen de dag te starten. Hier vind je spelletjes voor het verlaten van de klas, met een rekenelement: het kind mag pas door de deur als het een mini-spelletje heeft gedaan. Je hebt zo nog even contact met alle kinderen voor ze naar huis gaan en dat is net zo waardevol als het contact bij binnenkomst.

Help jonge kinderen met hun impulscontrole

Je bent net begonnen aan een voorleesverhaal als er een ekster in de zandbak landt. Enkele kleuters roepen en wijzen enthousiast. De aandacht voor het verhaal is verdwenen. Aan het begin van de muziekles deel je de instrumenten uit, drie kinderen beginnen meteen te spelen. Het is tijd voor de fruitpauze. Je wilt het fruitlied inzetten, maar één kind heeft zijn peer al in zijn mond. Voor sommige kinderen is het lastig hun impulsieve reacties te beheersen. Hoe reageer je als leerkracht op deze kinderen en hoe kun je ze helpen? In dit artikel gaan we in op de executieve functie: impulscontrole.

Lezen met kleuters

0
Kleuters vooral kleuters laten zijn, dat willen de meeste leerkrachten. Tegelijkertijd willen ze de kinderen van groep 2 zo goed mogelijk voorbereiden op groep 3. Voor veel kinderen is de overgang naar groep 3 spannend, omdat ze gaan leren lezen. Het is heel fijn als ze dan in de nieuwe groep dingen herkennen en zo succes ervaren. De basis daarvoor leg je in de kleuterperiode. In dit artikel vind je speelse oefeningen die voorbereiden op het aanvankelijk lezen en spellen.

Spelen in de spelhoek

0
In de huishoek pakken de reizigers hun koffers in en printen hun vliegtickets. Ondertussen maken de technici het vliegtuig in de themahoek klaar voor vertrek. De stewards en stewardessen controleren het eten en drinken en de piloot controleert de cockpit. De passagiers kunnen komen!

7 tips: Instroom kleuters

0
7 tips om de instroom van kleuters zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De digitale kleuterklas

0
Hoe geef je slimme kleuters voldoende uitdaging? Welke nieuwe ontwikkelingsmaterialen zijn er? Wat kan ik met techniek bij kleuters? In elke editie vindt u tien tips speciaal voor kleuteronderwijs, steeds gecentreerd rond een actueel thema.

Kleuters aan het stuur

Kleuters verschillen enorm in de mate waarin ze hun eigen gedrag kunnen sturen. Op welke manier is zelfsturing in het aanbod van groep 1 en 2 verwerkt? En hoe begeleid je ieder kind zo optimaal mogelijk?

Kleuters met een A. En nu?

Wat doet u met uw hoogst scorende kleuters, als u niet vooruit wilt lopen op het aanbod in groep 3? En hoe maakt u de activiteiten voor deze pientere kinderen uitdagend? Alle mogelijkheden en werkwijzen op een rijtje.

Kamperen met kleuters

0
Volledig uitgewerkt kleuterproject, als voorbereiding op de zomervakantie. Met extra lessen voor verdieping en verrijking. Het thema Kamperen is een leuk en uitdagend onderwerp, om met kleuters aan te werken, als voorbereiding op de zomervakantie. Dit artikel biedt u een volledig uitgewerkt project rondom dit thema, compleet met ideeën voor een introductie, aanpassing van de hoeken, knutsel- en kringactiviteiten, boeken, schrijf- en rekenactiviteiten en ideeën om het kamperen ook “in het echt” samen te beleven! Met de extra natuurles en de les sociaal-emotionele ontwikkeling zorgt u ook nog eens voor extra diepgang!

De herfstkinderen in groep 1 en 2

In dit artikel ga ik uit van het gegeven, dat het leerstofjaarklassensysteem eigenlijk géén kindvriendelijk en ontwikkelingsvriendelijk systeem is. Kinderen ontwikkelen zich immers niet in porties van tien maanden! Sommige kleuters zouden bijvoorbeeld in januari al over moeten gaan naar groep 3, terwijl het voor andere kleuters beter zou zijn, om in groep 3 nog even twee maanden te wachten met het leren lezen. Ook zijn er kinderen, waarbij de methodische leerlijn een keurslijf is, waar niet aan te ontkomen valt, terwijl ze bijvoorbeeld via ontdekkend leren een andere weg zouden gaan. Als scholen in hun schoolplan vermelden uit te gaan van het kind, dan geldt dat in veel gevallen niet voor het leerstofaanbod! Ik stel dus in dit artikel, dat het systeem niet goed is. Maar tegelijkertijd realiseer ik me, dat het niet goed werkende systeem op dit moment (nog) een gegeven is.