Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Klassenmanagement

Tag: klassenmanagement

Klassenmanagement

0
De klassen worden groter, de werkdruk neemt toe, ouders en kinderen lijken steeds hogere eisen te stellen. Je wilt een optimale leeromgeving creëren, waarin kinderen in staat zijn om zo goed mogelijk te leren. Zorg dan dat je proactief kunt handelen. Als je vooraf nadenkt over regels, afspraken en een klasindeling, dan weet je wat je moet doen als er zich een probleem voordoet. Ontdek welke vijf vaardigheden nodig zijn voor goed klassenmanagement.

Zonder stress van les naar les

0
Door zogenaamde doorkijkjes in te voeren en de kinderen ruimte te geven nieuwe energie en concentratie op te doen, kunnen uw leswisselingen aangenamer verlopen.

Je eigen leerproces sturen

Op basisschool De Springplank brachten ze in beeld wat kinderen al weten van de aangeboden lesstof en werd onderzocht hoe je leerstof effectiever kunt aanbieden.

Zonder stress van les naar les

0
Door zogenaamde doorkijkjes in te voeren en de kinderen ruimte te geven nieuwe energie en concentratie op te doen, kunnen uw leswisselingen aangenamer verlopen.

Een dagje Rembrandtplein

Opzet, waarmee kinderen met de hele groep zelfstandig aan het werk kunnen bij afwezigheid van de leerkracht. Over werkwijze en gedachtegoed rond het Rembrandtplein: een multifunctionele werkplek voor «noodgevallen».