Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Handschriftontwikkeling

Tag: handschriftontwikkeling

Beweging, vorm en ruimte

0
Het ene kind schrijft beter dan het andere. Maar waar zit ’m dat in? En hoe kun je kinderen helpen om zelf hun handschrift te verbeteren? Dat kan door gericht observeren en remediëren.

Schrijven of typen?

Wat doen de kinderen in uw groep het liefst: schrijven met de hand of typen op een toetsenbord? Laat ze de voor- en nadelen en voorkeuren hiervan onderzoeken.

Schrijven of typen

Wat doen de kinderen in uw groep het liefst: schrijven met de hand of typen op een toetsenbord? Laat ze de voor- en nadelen en voorkeuren hiervan onderzoeken.

Linkshandigheid ervaren

Een linkshandige leerling stuit soms op onbegrip. Met de praktische tips in dit artikel kunt u veel leed voorkomen en daagt u links- en rechtshandigen uit hun grenzen te verkennen.

Schrijf-samenwerken op papier

0
Samenwerken en reageren op elkaar zijn erg belangrijk. Met de acht schrijf-samenwerkingsoefeningen in dit artikel kunt u hiervoor een basis leggen of vaardigheden verstevigen.

De 17e letter van het alfabet

0
Deze vaak vergeten letter is de q en in het bijzonder de hoofdletter Q. Met dit artikel in de hand kunnen alle letters van ons alfabet bekeken worden.

Schrijven is heel handig

Is handschriftonderwijs nog belangrijk? Jazeker! In dit artikel leest u er meer over. Met achtergrondinformatie en korte oefeningen.

Raad eens wat ik in mijn hand heb

0
De houding van de hand nader bekeken. Bij het uitoefenen van een sport, beroep of hobby, maar vooral bij het schrijven. Over pengrepen en schrijfinstrumenten.

Puntjes op de i

0
Hoe en waar zetten kinderen de i-punt? En zegt dat iets over het kind zelf? Onbetekenend of veelzeggend? Kort analysemodel, met drie toepassingen in de schoolpraktijk.

Ken jij de kolam al?

0
In dit artikel komt de kolam aan bod. Uit de vele verschijningsvormen van de kolam is díe beweging op papier geselecteerd, die veel op de schrijfbeweging lijkt. Bij het schrijven bewegen we in vier richtingen over het papier: omhoog en omlaag, naar rechts en naar links. Met rechte en/of ronde lijnen. Bij de oefeningen in dit artikel komen die allemaal in één doorgaande beweging aan bod.