Home Tags Burgerschap

Tag: burgerschap

9 tips nieuwkomers in de klas

0
Deze tips helpen jou en de kinderen om nieuwkomers in de klas zich snel welkom en op hun gemak te laten voelen.

Debatteren met groep 7 en 8

Burgerschap is opgenomen in de kerndoelen, maar de meningen over de invulling in de klas verschillen. Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich actief bezighouden met de maatschappij, op een manier die aansluit bij hun kennis en vaardigheden? Het antwoord is simpel: debatteer met elkaar!

Overal kinderrechten

0
Ieder jaar op 20 november is het Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Een mooi moment om de kinderrechten te behandelen in de klas, met deze klassikale activiteiten en werkbladen voor zelfstandig werken.

Prinsjesdag: over koning, koets en koffertje

0
Waarom leest de koning op Prinsjesdag de troonrede voor en wat betekent dat? En hoe zou de begroting eruitzien als het aan de groep lag?

De muzikale burger

0
Hoe realiseert u vakintegratie tussen burgerschapsvorming en muziek? Ontdek het in dit uitgewerkte voorbeeld.

Migranten en vluchtelingen

0
Waarom vertrekken mensen uit hun moederland? Hoe zou het zijn om naar een ander land te verhuizen (of vluchten)? Op 14 januari is het ‘Werelddag van de migranten en vluchtelingen’, een goede dag om eens stil te staan bij deze vragen.

De rechten van het kind

0
Op 20 november is het de ‘Internationale dag van de rechten van het kind’. Wat betekenen deze rechten voor de kinderen in uw groep en de kinderen in de wereld om hen heen?

De leerlingenraad

In “De Vreedzame School” krijgen leerlingen (mede)verantwoordelijkheid voor het sociale klimaat in klas en school. Leerlingparticipatie wordt dan een essentieel onderdeel van het schoolleven. Een praktijkverslag.

Een winkel in de school

Willem, Sharon en Aswin, leerlingen uit groep 3, verlaten hun klaslokaal. Willem heeft een papier in zijn hand, met daarop het cijfer 8. Op het papier van Sharon staan vijf stippen, zoals ze ook op een dobbelsteen staan. En op Aswins papier zijn zeven stippen netjes weergegeven in de tienstructuur. Het drietal is op weg naar een winkeltje, dat zich aan het einde van de schoolgang bevindt. Daar aangekomen, pakken ze elk een boodschappenmandje en kiezen diverse artikelen uit de schappen. Als de kinderen daarna de winkel verlaten, kan Willem het niet laten om naar zijn klasgenootjes te zwaaien, via de webcam, die in de winkel is opgehangen. In groep 3 volgen namelijk zijn medeleerlingen op het digitale schoolbord de verrichtingen van het drietal. Met gevulde boodschappenmandjes keren de kinderen terug in het klaslokaal. Daar wordt gezamenlijk de inhoud van de mandjes, het aantal artikelen, gecontroleerd. Het aantal moet overeenkomen met het aantal stippen of het cijfer. Er wordt door de hele klas meegeteld en de getallen 5, 7 en 8 worden bij de mandjes gelegd...

Serieus Spel in de Klas

0
Kinderen kunnen elkaar in de haren vliegen als kemphanen. En soms blijven ze ook in hun ruzies hangen. Dan voelt u zich waarschijnlijk net een politieagent. En u krijgt soms het gevoel, dat u niet meer toekomt aan lesgeven. Daarom zijn veel scholen op zoek naar projecten, die helpen bij het verbeteren van de sociaalemotionele competenties. Bij één zo’n project – Serieus Spel in de Klas – wordt gebruikgemaakt van toneelspelen en gamen. Het is niet erg arbeidsintensief en is zelfs geschikt voor mensen, die niet zo veel belangstelling voor ict hebben. Het programma staat heel dicht bij de leerkrachten én bij de kinderen. En nadat je weet wat de bedoeling is, kun je onderdelen van het programma meteen toepassen in de groep. Gaat er bijvoorbeeld iets verkeerd op het schoolplein, dan kan dat worden nagespeeld in de klas. Hierdoor zien de kinderen meteen welke gevolgen hun acties hebben en hoe het voor een ander kind voelt om zo’n actie te ondergaan. Zo leren kinderen zich te verplaatsen in anderen en leren ze ook hoe ze conflicten zélf kunnen oplossen!