Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Boeken voor leerkrachten

Tag: boeken voor leerkrachten

Effectieve feedback in het onderwijs

0
Het sterke punt van dit boek is dat wetenschappelijke kennis over feedback geven op een duidelijke manier naar de praktijk is vertaald. Je leest, onder andere aan de hand van praktijkvoorbeelden, hoe je de drie feedbackvragen zo toepast in je lespraktijk dat je de motivatie van de kinderen om hun doel te bereiken vergroot.

Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep

0
Inzicht in het functioneren van moeilijke klassen en wat er misgaat in de interactie, en praktische tips, adviezen en slimme oplossingen om het tij te keren.

Spelen in uitdagende hoeken

0
De auteur en oud-kleuterleerkracht legt uit hoe je hoeken inricht, zodat de kinderen er vrijwel zelfstandig in kunnen spelen. Welke materialen zet je erin? Met welk doel richt je ze in? Hoe begeleid je het spel?

Werken met peuters en kleuters in één groep

0
Informatie over en praktische tools en tips voor het opzetten van een peuter-kleutergroep. Van intake tot doorstroom.

Psychologie in de klas

0
Psychologische kennis voor de lespraktijk. Hoe leren kinderen en wat kunnen leerkrachten doen om hun lessen daar beter op aan te laten sluiten? Waardoor raken leerlingen echt gemotiveerd?

Differentiëren werkt

0
Praktijkverhalen en concrete tips over hoe je kinderen aanspreekt op hun individuele mogelijkheden, zonder dat de aandacht voor de klas als geheel verdwijnt.

Communicatie zonder frustratie in het onderwijs

0
Waarom dit boek een must is voor de onderwijspraktijk? Omdat in het onderwijs uiteindelijk alles staat of valt met goede communicatie.Dit boek helpt je op weg om vanuit je eigen kracht te communiceren, zodat je zelf de regie hebt.

Van wie is dit aapje?

0
In dit boek lees je wat een leidinggevende en een team kunnen doen om een goede teamcultuur te creëren.

Werk maken van gelijke kansen

0
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Maar hoe realiseer je dat in de praktijk? Werk maken van gelijke kansen zet op basis van onderzoek uiteen hoe je dit in het onderwijs vorm kunt geven. Het boek is makkelijk leesbaar en toepasbaar.

Kantelende scholen

0
Iedere leerkracht speelt weleens met de gedachte dat het anders moet en kan, om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Dit boek laat zien hoe je het onderwijs wel kunt kantelen, hoe je tot nieuwe inzichten komt én tot de uitwerking ervan.