Praktisch maandblad voor primair onderwijs
Home Tags Boeken voor leerkrachten

Tag: boeken voor leerkrachten

De basis op orde

0
Veel leren en veel weten over onderwijs en lesgeven leidt niet automatisch tot beter lesgeven of tot een basis die op orde is. Dat is de overtuiging van Johan Spitteler, schrijver van De basis op orde.

Lastige ouders, moeilijke kinderen

0
Over omgaan met ouders zijn al veel boeken geschreven. Wat maakt dit boek dan anders? In de eerste plaats is dat de aandacht die wordt besteed aan de professionele grondhouding van de leerkracht.

Omgaan met digitalisering op school

0
Dit boek geeft overzichtelijk weer wat digitalisering het onderwijs kan bieden en maakt op verschillende manieren een koppeling met de praktijk.

Kwaliteit door gespreid leiderschap

0
Wat kan de schoolleider bijdragen aan onderwijskwaliteit? In tien schoolportretten wordt beschreven hoe gespreid leiderschap de onderwijskwaliteit kan bevorderen.

Sociaal-emotioneel functioneren van kinderen op de basisschool

0
Wat weten we in het onderwijs van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen? En past een protocol altijd bij het kind of past het kind bij het protocol? Dit boek behandelt de invloed van relaties tussen leeftijdsgenootjes, de interactie met de leerkracht en de achterliggende theorie van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer zorg voor kleuters via contractwerk

0
De ontwikkeling van kleuters wordt vaak als grillig bestempeld. Dat zorgt voor uitdaging in de kleutergroep: ieder kind heeft specifieke onderwijsbehoeften. In Vlaanderen wordt daarom veel gebruikgemaakt van contractwerk.

Liefde voor letters en lezen – Handboek stimulering geletterdheid

0
Dit is een handboek voor de stimulering van geletterdheid bij kinderen tussen 0 en 7 jaar. Na een korte leeswijzer wordt de lezer in twee hoofdstukken meegenomen naar functionele geletterdheid in de 21e eeuw. Wat houdt dit in en hoe ontwikkel je dit?

Op de schouders van reuzen

0
Wat je als leerkracht elke dag in de klas doet, doe je natuurlijk niet zomaar. Onderwijs is gebaseerd op wetenschap, kennis, ervaring en onderzoek. In dit boek voor leerkrachten in het basisonderwijs worden belangrijke wetenschappelijke inzichten over leren en onderwijzen op een praktische manier toegelicht.

Liefdevol communiceren met jonge kinderen – Opvoeden volgens de Gordon-methode

0
Kinderen communiceren, maar wát ze communiceren is soms lastig te interpreteren. In dit boek zet orthopedagoog Jantine Peters in acht hoofdstukken stap voor stap de principes van de Gordon- opvoedingsmethode uiteen. Ieder hoofdstuk eindigt met praktische oefeningen.

Woordenstroom, werkvormen voor woordenschat

0
Met de werkvormen uit het boek laat je geleerde woorden op een actieve en speelse manier terugkomen in de taalles. Ze zijn geschikt voor alle niveaus, zowel NT2, volwassenen als kinderen, en voor het leren van vreemde talen.