Tags Atikelen getagd met "beeldende vorming"

Tag: beeldende vorming

Een workshop portretfotografie

Beschrijving van deze workshop in drie fasen: handvatten, fotografieopdrachten en kritisch beschouwen van gemaakt fotowerk. Over aanzichten, uitsnijdingen, posities en achtergronden. Onder het motto: fotograferen kun je leren!

Handen met karakter

Kunstproject, waarbij beeldtaal, gebarentaal en lichaamstaal één organisch geheel vormen.

Vertalend vertellen

Over het vertellen van een verhaal in beeldtaal, gesproken en geschreven taal en lichaamstaal. Multidisciplinair kunstproject, waarbij kinderen een film gaan ‘vertalen’ in een van deze drie expressievormen. Ze maken een ‘vertaalslag’ en ‘kleuren’ het verhaal.

In kleuren vertellen

Er zijn een paar principes rondom het gebruik van kleur, die handig zijn voor kinderen. Zeker voor leerlingen in de middenbouw en de bovenbouw, want die willen in toenemende mate de wereld «echt» weergeven. Met kennis van zaken kan die werkelijkheid realistischer worden weergegeven. En met kennis van zaken kunnen leerlingen gemakkelijker verbeelden. Daarom in deze derde aflevering van de serie Ik kan tekenen: een kleurenleer voor groep 3-8.

Teken ik dat lukt altijd!

‘Kijk maar goed. Dan kun je het wel...’ De meester probeert het voor de tiende keer. ‘Mees, ik kijk heel erg goed... Mijn ogen puilen zowat uit mijn kop... Ik weet niet hoe ik het moet doehoennn!!!’ Een uitleg is noodzakelijk. Met goed gekozen stappen overwint de leerling de materie. Het is bij rekenen zo. Het is bij tekenen zo.

Beoordelen van beeldend werk

In mijn vorige artikel Tot verbeelding verleiden (opgenomen in Praxisbulletin, 28ste jaargang, nummer 3, november 2010) beschreef ik verschillende opvattingen over het beeldend onderwijs. Steeds heb ik toen de kerndoelen erbij gehaald. Voor het beoordelen van werkstukken van de leerlingen zal ik in dit artikel wéér teruggrijpen op de kerndoelen.

Tot verbeelding verleiden

In dit artikel beschrijf ik verschillende opvattingen over wat goed kunstonderwijs zou zijn. Ik zal steeds het kerndoel 54 erbij halen en kijken in hoeverre de verschillende opvattingen dit kerndoel recht doen. Dit kerndoel gaat over verbeelden. Uiteindelijk kom ik tot de beschrijving van een aanpak, die tegemoetkomt aan alle kerndoelen, maar die vooral kinderen veel plezier geeft in verbeelden!   Dit artikel is een pleidooi om te gaan verbeelden met leerlingen! Leer kinderen hun gevoel, hun ervaring, hun denken zichtbaar te maken in klei, in hout of op papier…

Werken met beeldtaal

Schoolbreed project rond het thema van de Kinderboekenweek van 2010: De Grote TekenTentoonstelling. Met tips en uitgewerkte lesideeën rond beeldtaal in kinderboeken. De Kinderboekenweek valt dit jaar in de periode van 6-16 oktober. Het thema is: De Grote TekenTentoonstelling. Over beeldtaal in kinderboeken. Een onderwerp, waar je op veel verschillende manieren mee bezig kunt zijn.In dit artikel geef ik een aantal tips voor een uitnodigende leesomgeving én uitgewerkte ideeën rond het genoemde thema.

Kunst tot verbeelding

Dit artikel gaat over een zoektocht van jaren. Ik heb wat met mooie dingen én ik ben schoolmeester. Maar wat is mooi? En hoe moet je als leerkracht omgaan met kunst in de klas? Moet je alles van kunst weten? Waarom zou je eigenlijk kunst in de basisschool moeten halen? Welke kunst dan? En hoe doe je dat dan met kunst? Dit is een artikel om kinderen kunst te laten beleven. Met hart en ziel. En omdat kleuters kunst nu eenmaal anders waarderen dan leerlingen van groep 8, gaat het over alle nuances die te maken zijn.

Kunst voor het oprapen

Een les kunstbeschouwing vóór de zomervakantie en collages/assemblages maken ná de zomervakantie. Beschrijving van een tweedelig kunstproject rond "objets trouvés". Met 16 opdrachtkaarten: van zandschilderij tot mozaïek en van gipsafgietsel tot mobile.