Negendelige serie over bomen. Aflevering 5: de plataan. Met achtergrondinformatie in het blad en praktijkonderdelen op de website.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Uitbreidingen

Antwoorden bij het doeblad

1. Waarschijnlijk herkennen de kinderen de plataan aan de schilferige schors.
2. Mogelijke antwoorden zijn: de verschillende kleuren in de schors en de stam en de losse plakkaten die er gemakkelijk af te halen zijn. Verschillen in antwoorden leiden vaak tot een leuke en boeiende discussie, stimuleer dit vooral.
Als kleuren kunnen worden genoemd: grijs, groen, grijsgroen, bruin, geel en wit.
De kleuren zijn onderaan de stam minder sprekend. Verder naar boven zijn ze sprekender.
Daar waar de schors er pas af is, zijn de kleuren sprekender dan op de plekken waar de schors er al wat langer af is.
Het is een goede schuilplek voor dieren: juist die losse plakken schors zorgen voor veel schuilplekjes.
3. Of er veel bolletjes aan hangen is afhankelijk van de tijd van het jaar.
Aan elk steeltje zitten waarschijnlijk twee of drie bolletjes. Dat is namelijk het geval bij de gewone plataan, die verreweg het meest wordt aangeplant. Bij de Oosterse plataan zitten er drie tot zes bolletjes aan een steeltje. Bij de Westerse plataan een of twee. De Oosterse en de Westerse plataan zijn soms te vinden in parken.
De bolletjes zijn aanvankelijk groenig, maar verkleuren later naar bruin tot bijna zwart. De buitenkant is geheel bedekt met stekelige, harde zaadjes, met aan elk zaadje een pluisje.
4. Waarschijnlijk zal het opvallen dat veel bladeren, ook als ze dor en bruin zijn, erg stevig blijven. Plataanblad verteert bijzonder langzaam. Ook de forse grootte van de bladeren zal opvallen.

Extra suggesties

– Het is leuk als de kinderen van de bomen uit deze serie een eigen bomenboek maken. Daarin kunnen, naast de doebladen, bijvoorbeeld schorsafdrukken*, gedroogde bladeren, zaden, zelf verzamelde foto’s uit tijdschriften en bijzondere berichten over de betreffende boom worden opgenomen.
– Omdat het bij platanen eenvoudig is losse stukjes grillige schors te verzamelen, is het leuk hier allerlei composities van te laten maken, die de kinderen op papier of gekleurd karton opplakken. Laat de kinderen zo veel mogelijk vrij in de verwerking.

Websites
– Het intypen van ‘afbeeldingen plataan’ levert een groot aantal verhelderende foto’s op van onder andere de bladvorm, de schors en de zaadbolletjes.
– Omdat er kans is dat er ook bij u in de buurt dakplatanen in tuinen te zien zijn, is het leuk als de kinderen weten hoe zo’n plataanvorm er uit ziet. Na het intypen van ‘dakplataan’ is een aantal afbeeldingen hiervan eenvoudig te bekijken.
– Na intikken van het trefwoord ‘plataan’ vindt u onder Bomenparade een ruim twee minuten durend filmpje met onder meer beelden van het kweken van meerdere plataanvormen.

Tip: Hoe maak je een schorsafdruk?

Gebruik hiervoor vellen tekenpapier op A4-formaat. Prik zo’n vel met punaises vast op de schors van de boom. Wrijf nu met de zijkant van waskrijt (kleur naar keuze) van boven naar beneden over het papier tot een duidelijke afdruk ontstaat.

Serie: Bomen

Lees ook de andere artikelen uit deze serie: