Bij het aanleren van schrijven zouden de verschillende schrijfdoelen op elkaar afgestemd moeten worden in een doorgaande lijn. Welke overwegingen zijn daarbij van belang?

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel