Welke manieren van ouderbetrokkenheid dragen het meeste bij aan de ontwikkeling van kinderen? En hoe kunt u stimuleren dat ouders betrokken zijn? Lees hoe u als school planmatig kunt werken aan de samenwerking met ouders.

Downloads

Artikel