De afgelopen jaren zijn de doelen op rekengebied voor eind groep 2 behoorlijk aangescherpt. De SLO heeft recent weer nieuwe doelen geformuleerd: Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs. Uitwerking van rekendoelen voor groep 2 tot en met 8 op weg naar streefniveau 1S. Wat is er nu nodig voor een goede start in groep 3?

Downloads

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel