Pabo-studenten stelden hun docent Beeldende Vorming de vraag ‘Hoe koppelen we een vak als rekenen/wiskunde aan beeldende vakken?’ Lees mee hoe deze studenten vervolgens aan de slag gaan met werk van Mark Rothko en andere kunstenaars.