Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. In dit artikel komen leerlingen aan het woord: hoe beoordelen zij het pedagogisch klimaat binnen hun school? Maar ook gedragspreventie wordt besproken.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Uitbreidingen

Samenvattend overzicht gedragspreventie volgens Hattie en Brophy:

pb3305-pedagogischklimaat-1

Overzicht goedgekeurde SEL- en LVS-programma’s:

pb3305-pedagogischklimaat-2