Sinterklaas is nog maar net aangekomen of hij stuit op een probleem: de pakjes zijn achtergebleven op de kade. Zoek spelenderwijs met de kinderen naar creatieve oplossingen.

Downloads

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

In het pakjeshuis ligt een aantal ‘echte’ cadeaus. Bij elk van daarvan hoort een aantal activiteiten. Lees hieronder wat je met de kinderen kunt doen bij de kralen en de dobbelsteen.

Kralen
Leg een draad in de kring en zet de pot met (gekleurde) kralen erbij. Rijg een korte reeks aan het draad en vraag de kinderen deze af te maken. Ga door tot het draad vol is en knoop deze tot een ketting.
De ketting is klaar, maar Pakjespiet weet niet meer voor wie hij is. Voor iemand uit de klas misschien? Geef de ketting aan het kind naast je en wijs een ander kind aan dat in het midden van de kring gaat zitten, met de ogen gesloten. Zeg het volgende versje op, terwijl de kinderen de ketting doorgeven. Als het versje afgelopen is, noem je de naam van het kind waar de ketting is. Hij houdt de ketting vast en bedekt een kraal. Het kind in het midden van de kring opent de ogen, loopt naar de ketting en ontdekt welke kraal bedekt is.

Voor wie zou deze ketting zijn?
is het iemand groot of klein?
een deftige dame of een oude heer,
Pakjespiet weet het niet meer.
misschien een kind uit deze klas,
weet jij voor wie deze ketting was?

Dobbelsteen
De pieten hebben hard gewerkt. Het is tijd voor ontspanning: pietengym! Ga met de kinderen naar de speelzaal en neem de dobbelsteen mee. Zorg ervoor dat je hier van alles klaargezet hebt. Noem een oefening die de pieten gaan doen. Bepaal hierna door met de dobbelsteen te gooien hoe vaak deze oefening gedaan wordt.
Suggesties:
– opdrukken
– veren op de springplank (en daarna op een mat springen)
– rollen over de lange mat
– van hoepel naar hoepel springen
– een bal tegen de muur gooien en opvangen
– een pittenzakje in een bak mikken
– tot een bepaalde sport in het wandrek klimmen (de dobbelsteen bepaalt welke)