De kinderen ontwerpen in zeven stappen een kerst- en nieuwjaarsleesplankje, dat gebruikt kan worden als kerstkaart of versiering voor de feestdagen.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Extra uitleg over het leesplankje

In deze uitbreiding vindt u meer uitleg over het leesplankje in het algemeen. Het hangt mede af van uw groep in hoeverre u deze informatie in uw les gebruikt. Bepaal zelf wat voor uw groep geschikt is.

Extra informatie over het leesplankje
De woorden op de eerste leesplankjes sluiten aan bij de spelmethode, daarna bij de klankmethode:
– de spelmethode is de methode waarbij de leerling een woord spelt door de letters op te lezen zoals ze heten, dus aa-pee voor aap, en-oo-tee voor noot en em-ie-es voor mies.
– de klankmethode, is de methode waarbij kinderen de letters van een woord na elkaar uitspreken zoals ze moeten klinken, dus aa-p, nn-oo-t, mm-ie-ss, en zo het woord leren lezen.

De woorden op een leesplankje zijn zogenaamde ‘normaalwoorden’, die samen de belangrijkste klankzuivere letters of tweeklanken van het alfabet bevatten. Bij het leesplankje hoort een grote klassikale leesplank en een vertelselplaat en meestal ook een aantal leesboekjes.

De normaalwoorden in de methode Hoogeveen zijn voor een groot deel klankzuiver met als uitzondering ‘weide’ en ‘schapen’. De toonloze e wordt afgedrukt met behulp van een extra kleine letter e. De verlengde a wordt afgedrukt met een liggend streepje erboven. Hoogeveen maakt ook onderscheid tussen de o van bok, afgebeeld met een punt erboven en de o van hok en tussen de e en de stomme e. De normaalwoorden zijn deels klankzuiver. De latere globaalwoorden zijn altijd klankzuiver.

Katholiek leesplankje
In navolging van Hoogeveen ontwerpt F.E. Becker (pseudoniem voor Frater Euthymius Bekker) eveneens een leesplankje. Dit plankje wordt uitgegeven door het Rooms-Katholieke Jongensweeshuis in Tilburg. Omdat veel katholieke scholen dit plankje afnemen, wordt er vaak gesproken over het ‘katholieke leesplankje’. Maar de gekozen woorden zijn heel neutraal en hebben dus niet direct iets met het katholicisme te maken. Het is dis geen echt katholiek plankje, mede daaron zijn openbare scholen het plankje ook gaan gebruiken. De bijbehorende leesboekjes bevatten wel teksten met een katholieke inslag.

Een leuk detail is dat in een van de allereerste plankjes bij het woord ‘gat’ een echt gat geboord was.