Beschrijving van de inhoudelijke, organisatorische en didactische aspecten van een stadsexcursie, waarbij kinderen zelf initiatieven kunnen ontplooien.

Het Praxisbulletin-artikel poogt de waarde van een stadsexcursie aan te geven. Het bespreekt de inhoud, organisatie en didactiek van de stadsexcursie, startend vanuit de belevingswereld van het kind. Onderwerpen uit allerlei vakgebieden komen aan bod: historie, architectuur, natuur, kunst, cultuur, taal, enz. Het zijn ook thema’s die vragen bij de kinderen oproepen, waardoor ze hun leefomgeving beter leren kennen. Tegelijkertijd tracht het artikel de drempel bij de lezer te verlagen om zelf een stadsexcursie op te zetten.
In deze internetuitbreiding vindt u als voorbeeld het achtergrondverhaal over de ontwikkeling van de stad Groningen. Alle in het bladartikel genoemde inhoudelijke elementen van een stadsexcursie komen hierin aan bod (groei, architectuur, kunst, stratenpatroon, straatnamen, natuur en waterwegen).

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel

Voorbeeld van een achtergrondverhaal: Groningen

Groningen, van esdorp tot stad

U opent het pdf-bestand (14 pagina’s) door op de bovenstaande link te klikken. U kunt het direct afdrukken en/of opslaan op uw computer.