Een kant kiezen. Het lijkt zo eenvoudig. Je bent voor of tegen, eens of oneens. Vaak hebben we onze mening snel klaar en blijven we erbij. Dat is jammer, want bijna niets is zo zwart-wit als het lijkt. Met dit meningenspel leren de kinderen dat elk verhaal, elke situatie, meerdere kanten heeft. En dat het goed is om met een open blik te kijken, te wikken en te wegen, voordat je je mening geeft. Wat ook kan: na het wikken en na het wegen heb je eenvoudigweg geen mening! Omdat je nog niet genoeg over het onderwerp weet, omdat je jezelf niet deskundig genoeg vindt om er een mening over te hebben of gewoonweg omdat je een twijfelaar bent. En dat is ook prima, want twijfel is het begin van alle wijsheid.

Downloads

Klik op de naam van het bestand om het te openen.