Dit artikel geeft een groot aantal suggesties rond rijmen voor de hele school, uitgesplitst per bouw. Van Rijmpiet tot rijmschema, van rijmdoos tot Sinterklaasrijmkampioen!

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel
Uitbreidingen

Inleiding

Rijmen is onlosmakelijk verbonden met het sinterklaasfeest. Vaak schrijven kinderen een gedicht bij hun surprise. En in de onderbouwgroepen komen veel activiteiten met rijmen voorbij. Kortom: we omarmen het rijmen in de sinterklaastijd. Het Praxisbulletinartikel geeft een groot aantal suggesties rond rijmen voor de hele school, uitgesplitst per bouw.

In deze internetuitbreiding vindt u extra suggesties rond rijmen voor de onderbouw, extra suggesties rond rijmen voor de middenbouw, de brieven van Sinterklaas, voorbeelden van rijmschema’s, rijmlootjes, de rijmbingo en een sinterklaasquiz.

Extra suggesties rond rijmen voor de onderbouw (groep 1-3)

– Schrijf bovenaan op een vel papier (op A3-formaat) een woord. Bijvoorbeeld: piet. Laat de kinderen zo veel mogelijk woorden bedenken, die rijmen op dit woord en schrijf die woorden op het vel papier. Maak eventueel gebruik van pictogrammen (of tekeningetje), zodat de kinderen ook zélf nog kunnen achterhalen wat er staat. Doe dit met een aantal woorden. Hang de vellen papier daarna in de school en in de klas op.
– Maak een rijmdoos met de kinderen. Loop door de klas en zoek spullen, die met elkaar rijmen. Stop die in de doos.
– Vergroot de rijmlootjes en maak met de kinderen een rijmposter.
– Neem de rijmlootjes en maak met de kinderen een rijmmemory.

Extra suggesties rond rijmen voor de middenbouw (groep 4-6)

– Laat de kinderen het verkeerde gedicht van Rijmpiet afmaken. Het gedicht downloadt u verder naar onder hier. Laat de kinderen een eigen bingospel maken. Laat ze zelf bedenken hoe het bingospel eruit moet zijn.
– Een rijmkwartiertje: de kinderen maken hun eigen, gekke gedicht. Eén kind begint met de eerste zin, een ander kind gaat verder met zin 2, enzovoort. Alle kinderen schrijven de zinnen die gezegd worden op een velletje papier. Als het gedicht af is, kan het worden (voor)gelezen. Een paar goede startzinnen:

Sinterklaas is al heel oud
Sint en Piet
De mooiste tijd van het jaar
Op 5 december is hij er weer
We zingen liedjes van Sinterklaas

– Rijmrijtjes. Kies een woord. Laat de kinderen daarna binnen twee minuten zo veel mogelijk rijmwoorden met dat woord bedenken. Stop dan de tijd. Welk kind heeft de meeste rijmwoorden gevonden? Lees dat lijstje voor. Welke woorden hadden de andere kinderen ook? Kies elke dag een nieuw woord. Hang de lijstjes op voor Nietrijmpiet. Stop de rijmrijtjes in de schoen, zoals de onderbouw dat met het rijmboekje heeft gedaan.
– Beginrijm. Vertel de kinderen, dat er ook zoiets is als beginrijm. Alle woorden die vooraan met dezelfde letter beginnen noem je ‘beginrijm’. Speel dan de beginrijmketting:
– Kies een letter en laat de kinderen zo veel mogelijk woorden bedenken met die letter.
– Laat de kinderen direct antwoord geven of geef ze eerst een paar minuten, om een aantal woorden op een briefje te schrijven.
– Als een kind binnen tien seconden niets weet te zeggen, is de ketting verbroken en telt u het aantal woorden, dat de kinderen hebben opgenoemd.

Rijmlootjes

Download de ‘rijmlootjes’ en vermenigvuldig ze een paar keer voor gebruik in uw groep. Knip de vakken uit en laat de kinderen lootjes trekken. Ze maken thuis een gedicht met het rijmschema, dat ze getrokken hebben. Zie voor verdere informatie het bladartikel.

Sinterklaasquiz

Er valt veel te leren over de geschiedenis van Sinterklaas. En is het niet veel leuker om hierover te leren als er wat te winnen valt?
Eeuwige roem of een aardig presentje of wellicht het steunen van een goed doel uit naam van de winnaar en Sinterklaas.
Als kinderen zich verdiepen in de geschiedenis van Sinterklaas ontdekken ze dat het niet alleen gaat om het krijgen van cadeaus.

Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, pakjesavond. Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december, de officiële sterfdag van de Heilige Nicolaas.
(Bron: Wikipedia)

Probeer, met deze alinea in gedachten, met de kinderen te bedenken wie in hun omgeving in aanmerking zou komen voor hulp of een presentje tijdens het Sinterklaasfeest. Een klasgenoot wiens ouders het moeilijk hebben, een buurvrouw, het plaatselijke zieken- of weeshuis.

Post van Sinterklaas

Download het gedicht en lees het gedicht voor aan de kinderen.
Bespreek het gedicht naderhand, wat is precies de bedoeling?
Zet alles nog even op een rijtje:

– Als Sinterklaas op 5 december op school komt is er een quiz.
– De quiz gaat over de geschiedenis van Sinterklaas en het Sinterklaasfeest. De kinderen moeten zoveel mogelijk te weten komen over deze onderwerpen.
– Er is een prijs te winnen. Sinterklaas zou graag zien dat je de prijs deelt.

Voorbereiding

Om ervoor te zorgen dat de kinderen veel te weten komen over de geschiedenis van Sinterklaas moet u dagelijks momenten creëren waarin de kinderen op onderzoek kunnen gaan. Geef ze tips voor diverse websites en bekijk met de kinderen het filmpje op Schooltv Beeldbank.

Tips voor websites:
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/36906-geschiedenis-sinterklaas.html

https://www.sinterklaasfan.nl/geschiedenis.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas

De quiz

Print de quizvragen uit en neem de vragen van tevoren af bij de kinderen. Bekijk de antwoorden en kies uit de stapel drie kandidaten.
Als Sinterklaas op school komt wordt de quiz nogmaals gespeeld.
Druk een A, B, C en D af en hang deze op in ruimte waar Sinterklaas wordt ontvangen.
Stel de vragen één voor één en vraag de kinderen te gaan staan bij het antwoord dat ze eerder hebben gegeven op papier. Sinterklaas zal steeds zorgen voor de juiste antwoorden. De laatste twee vragen in de quiz zijn open vragen.
Vertel de kinderen na de meerkeuzevragen dat u n.a.v. de open vragen in combinatie met de goede antwoorden 3 mogelijk winnaars heeft gekozen. Zij mogen voor Sinterklaas hun betoog houden over vraag 11 en 12.
Sinterklaas zal de uiteindelijke winnaar uitroepen.