Met plezier naar school

Noelle Pameijer

761

Met plezier naar school

Over ouderbetrokkenheid is veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is echter geschreven vanuit het perspectief van de ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun kind? Geschreven voor ouders dus, maar de vele voorbeelden en praktische tips zijn ook interessant voor professionals in het onderwijs.

Ouders en scholen hebben elkaar nodig voor een succesvolle onderwijsloopbaan van kinderen. Dit praktische boek besteedt veel aandacht aan de communicatie tussen ouders en school, zodat zij de krachten kunnen bundelen voor dat ene doel: dat kinderen met plezier naar school gaan. Handelingsgericht werken biedt hierbij houvast.

Praktische informatie

leerkracht

Met plezier naar school
auteur: Noelle Pameijer
uitgever: Uitgeverij Pica

In de boekenrubriek Lekker lezen bespreken we iedere maand verrassende, nieuwe, inspirerende en interessante boeken om mee aan de slag te gaan in de klas. In samenwerking met het Kinderboekenmuseum.