Elk mens heeft ontwikkelmogelijkheden. Niemand gebruikt zijn volledige leerpotentieel. De vraag is of er door kind en leerkracht gezamenlijk energie gestoken wordt in het vinden van de gaatjes in het plafond van het kind. De overtuiging dat veranderen mogelijk is, ligt ten grondslag aan het concept Mediërend Leren.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Artikel en uitbreiding

Andere artikelen uit deze reeks