Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek

Luchtballon

Canon:

1 Luchtballon, luchtballon, luchtballon.

2 Hoog boven de wereld, dichter bij de zon.

3 Mooie, grote luchtballon.

4 Zweef maar met met mee naar de horizon.

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

201003notenschrift

Lessuggesties

Over het lied

De kinderen op onze school sparen elke maandagmorgen voor een goed doel. Per jaar zijn er ongeveer vier spaarprojecten, die we gezamenlijk met alle kinderen starten en afsluiten. Omdat het leuk is om dan een passend lied te kunnen zingen, is het lied “Luchtballon” gemaakt. En dat had natuurlijk te maken met het nieuwe spaarproject:
201003luchtballon

Het lied aanleren

Normaliter zing je met jongere kinderen geen canons, maar door bij dit lied de canon te zingen als quodlibet (meerstemmige samenzang) kunt u elke groep een eigen “regel” geven en er daarbij voor zorgen dat de jongste kinderen de minst moeilijke regel zingen.
Met oudere kinderen kan het lied natuurlijk als canon worden aangeleerd.

Het accent ligt bij het lied vooral op de melodie, die – net als een luchtballon – langzaam steeds wat hoger gaat en in de laatste regel weer daalt.
De beginnoot van elke regel begint op dezelfde hoogte als de eindnoot van de vorige.
In de melodie worden eenvoudig wisselende ritmes gebruikt om de spanning te vergroten.
De derde regel begint op de tweede tel; dat kan worden aangeleerd door op de eerste tel met de vinger te knippen (“knip – Mooie, grote luchtballon).

Toen het lied aan de hele school moest worden aangeleerd, werd dat per groep gedaan:

eerst alleen groep 1/2: regel 1 (Luchtballon, luchtballon, luchtballon.):
– een aantal keren voorzingen;
– nazingen tot het lukt om alleen te zingen;
vervolgens alleen groep 3/4: regel 2 (Hoog boven de wereld, dichter bij de zon):
– een aantal keren voorzingen;
– nazingen tot het lukt om alleen te zingen;
daarna in twee groepen:
– groep 1/2 zingt enkele keren alleen de regel;
– zodra dat goed gaat, valt groep 3/4 in.

Enzovoort, tot alle groepen het door elkaar kunnen zingen. Bij elkaar kostte dat 15 minuten, waarbij de ondersteunende rol van de leerkrachten bij de eigen groep natuurlijk erg belangrijk was.

Als canon

Maar het lied kan ook als canon worden aangeleerd. In eerste instantie leren de kinderen het lied geheel aan. Als ze het een aantal dagen hebben gezongen en de melodie er goed in zit, kan het in canon gezongen worden. Eerst in twee groepen (invallen op de tweede regel) en vervolgens in drie en vier groepen.

Tips

– Ga niet te snel in canon zingen. Als kinderen onzeker zijn, gaan ze “zakken” (ze zingen de melodie wel, maar te laag) of “brommen” (ze zingen te laag en op dezelfde of dicht bij elkaar liggende tonen).
– Motiveer de kinderen om goed rechtop te staan of te zitten en vooral “stevig” te zingen (niet hard, maar wel zelfverzekerd).
– Als er veel kinderen blijven “brommen”, kunt u het lied op een speciale manier oefenen: begin het lied enkele tonen lager (bv. op g) en moduleer bij elke herhaling een halve toon omhoog. De kinderen die daarna nog brommen, zijn vermoedelijk de echte en daardoor onverbeterlijke brommers.
– De ervaring leert dat oudere kinderen graag canons zingen. Het competitieve karakter (tegen de andere groepen “opzingen”) geeft vaak een extra motivatie om te zingen. En zo lang het gezang mooi blijft, mag de competitie best een beetje aangewakkerd worden!