Hier treft u de tekst, het notenschrift, de melodie en de karaoke en de lessuggesties aan.

Lief, klein kindje

Lief, klein kindje, slaap maar zacht,
door de lange, donkere nacht.
Duizend sterretjes en de maan
houden voor jou hun lichtjes aan!

(Let op! Het gehele liedje dient twee keer te worden gezongen!)

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

62086f57-61e8-4f76-ad7d-dac693505abe_0000006918_liefkleinkindje

Lessuggesties

Het liedje is bij uitstek geschikt voor Kerstmis. Het kan eventueel gebruikt worden bij een kerstviering waarbij een kleuter, verkleed als Maria, het liedje uitbeeldt, terwijl de andere kleuters het liedje zingen en begeleiden met instrumenten. Natuurlijk kan het ook op elke ander moment in het schooljaar aangeleerd worden, maar wordt dan de link niet gelegd met het kindje Jezus, maar bijvoorbeeld met de geboorte van een broertje of zusje van een kindje in de klas.

BENODIGDHEDEN
Pop, poppenbedje met beddengoed, schellenraam, belletjes, triangel.

INTRODUCTIE
De kinderen zitten in de kring. In het midden staat een poppenbedje, of, in de kerstperiode, een kribbe. De juf komt in de kring met een baby’tje in haar armen. Ze neuriet het liedje terwijl ze het kindje wiegt en zachtjes in het bedje legt. Dan volgt een gesprekje over wiegeliedjes. Door wie worden wiegeliedjes gezongen? Worden ze hard of zacht gezongen? Waarom worden wiegeliedjes gezongen? Kennen jullie nog meer wiegeliedjes? (Slaap, kindje, slaap) Bij wie worden er thuis liedjes gezongen voor hij gaat slapen? Welke liedjes zijn dat?

KERN
De juf haalt de pop weer uit zijn bedje en zingt het liedje nu hardop voor terwijl ze de pop wiegt en instopt. De tekst wordt besproken. Daarna mogen enkele kinderen het popje wiegen en instoppen terwijl de juf het liedje zingt. De leerlingen zullen al proberen mee te zingen.
Nu wordt het zingen van het liedje uitgebreid met het begeleiden door enkele instrumenten. De leerkracht zingt en speelt het liedje voor. Op de tekst van ‘1000 sterretjes’ klinken de belletjes in hetzelfde ritme mee. De belletjes zijn te horen bij de tekst ‘en de maan’.
Op de tekst ‘lichtjes aan’ wordt de triangel bespeeld. Vervolgens worden de instrumentjes uitgedeeld en wordt stap voor stap het spelen en zingen geoefend.
AFSLUITING
Het liedje wordt in zijn geheel gezongen, terwijl drie kinderen de instrumenten bespelen en een ander kind de pop wiegt en in het bedje stopt.

EXTRA
De woorden ‘Lief klein kindje’ zijn te vervangen door namen van kinderen in de klas of door namen die de kinderen verzinnen voor de pop. Bijvoorbeeld: Lief klein Neeltje, Lieve kleine Eva of Lieve Esmeralda, waarbij u soms het ritme aan moet passen. Om het kindje niet wakker te maken, doet u nog een stiltespelletje, zoals raden hoeveel kinderen er achter u zijn gaan zitten, kleine opdrachten fluisteren die een kind zo stil mogelijk uit moet voeren, een minuut stil zijn en daarna vertellen wat u hebt gehoord.