Een vrolijk lied om Vaderdag feestelijk te omlijsten.

Downloads

Muziek
Video

Karaokevideo

Artikel en lessuggestie

Bewegen

De groep staat in een kring. Bij het luisteren naar het lied ondersteunen ze de tekst met de volgende bewegingen:

  • bij ‘een keer in het jaar’ steken alle kinderen de duim om hoog en strekken hun arm naar het midden van de kring.
  • bij ‘alle vaders jarig’ zwaaien de kinderen zwaaien met een (denkbeeldige) vlag.
  • bij ‘mmm, mmm’ maken dekinderen een zwaaigebaar langs hun oor om te laten zien dat het lekker is.

Instrumenten

  • Klap het gepunteerde ritme. Welk stukje uit het lied herkennen de kinderen? (een keer in het jaar / alle vaders jarig / vader wordt verwend / met thee en een ontbijtje, een glaasje jus d’orange)
  • Laat de kinderen de gepunteerde ritmen uit het refrein klappen zonder te zingen. De anderen delen worden gezongen.
  • Laat een aantal kinderen het gepunteerde ritme in het refrein begeleiden met bijvoorbeeld een tamboerijn of schellenraam. Enkele andere kinderen geven het gepunteerde ritme van het couplet aan met bijvoorbeeld een woodbloc.
  • Bedenk met de kinderen andere dingen in plaats van ‘een glaasje jus d’orange’ die vader kan krijgen, bijvoorbeeld ‘een flesje lekk’re wijn’, ‘een splinternieuwe fiets’, enzovoort. Zing samen het lied met de nieuwe cadeaus die bedacht zijn.
  • Klap de nieuwe invullingen die bij het vorige punt bedacht zijn achter elkaar als voor-/tussenspel tussen elk lied (dat wil zeggen na de Fine). Daar kunnen veel instrumenten bij meedoen.

Meer liedjes: