Lied van de maand: Spelen

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek
Artikel

De liedjes beluisteren en downloaden

Hierboven staan de liedjesbestanden. Als u ze aanklikt, opent op uw computer een programma om ze af te spelen. Hebt u dit niet, dan kunt u de liedjes uiteraard wel gewoon opslaan.

Liednotering

1f278d49-e6c7-404f-87fc-a72739d6ce72_2909-lied

De liedtekst

Refrein
Spelen op m’n kamertje, spelen op het plein.
Zonder spelen zou het leven lang zo leuk niet zijn.
Spelen doe ik elke dag, samen of alleen.
Spelen doe ik graag!
’t Liefste nu meteen!

Couplet onderbouw
Spelen in de bak met zand, met emmertje en schep.
Lekker rondjes rijden, op de grote step.
Samen in de poppenhoek of het speellokaal.
Ik ben niet de enige.
Dat willen we allemaal!

Refrein

Couplet middenbouw
Spelen kun je met een bal, maar ook met je hond.
Spelen kun je binnen, buiten is gezond.
Spelen met je vriendje, maar ook wel eens alleen.
Ik deed ’t al als baby,
met m’n grote teen!

Refrein

Couplet bovenbouw
Voor spelen ben je nooit te oud en zeker niet te groot.
Op school kunnen we voetballen, knikkeren kan ook.
Samen spelen, dolle pret, geeft ons veel plezier.
Wie dat niet geloven wil,
komt kijken naar ons hier!

Refrein
Spelen op m’n kamertje, spelen op het plein.
Zonder spelen zou het leven lang zo leuk niet zijn.
Spelen doe ik elke dag, samen of alleen.
Spelen doe ik graag!
’t Liefste nu meteen!
Spelen doe ik graag!
We starten nu meteen!

Lessuggesties

Houd een klassengesprek over het omderwerp en maak een woordweb op het bord.
Laat daarna het lied een keer horen, nadat u de volgende luisteropdracht hebt gegeven: Komen er in het lied speelonderwerpen aan bod die ook op het bord staan?

Vraag nu of iemand weet, hoeveel coupletten er in het lied voorbij kwamen.
Aansluitende vragen kunnen zijn:
Waarover gaat het eerste couplet?
Het tweede?
Het derde?
Na iedere vraag antwoorden controleren door terug te luisteren.

Geef nu de luisteropdracht: Hoeveel keer wordt het refrein in het lied gezongen?
Laat het lied nog een keer beluisteren.

Belangrijk is, dat vaak naar het lied geluisterd wordt, zonder nog mee te zingen.
Dus: luisteropdrachten geven en controleren van de antwoorden door het lied te laten horen.
Voorbeelden van meer luisteropdrachten:
hoeveel regels heeft het refrein?
wat komt in ieder refrein terug?
Zijn alle refreinen precies hetzelfde? Zo nee, wat is dan het verschil?
Hoeveel keer komt het woord “spelen” in het refrein voor?

Laat nu de tekst van het refrein op het (digi) bord zien en speel het lied af, terwijl de kinderen het refrein mee mogen zingen.
Bedek vervolgens gedeeltes van het refrein en laat weer een keer meezingen.
Wie kent het refrein al van buiten?

Een manier om het lied met de groep te zingen kan de volgende zijn:
Laat de tekst op het bord zien.
Verdeel de groep in twee helften.
De groepen zingen om en om een regel van het couplet. Groep 1 begint met de eerste regel. Het refrein wordt door alle kinderen gezongen.

Ook mogelijk:
Verdeel de groep in jongens en meisjes. De jongens zingen regel 1, de meisjes regel 2, enzovoort.
Wie weet zijn er wel solisten, die op bovenstaande manier de coupletten willen/kunnen zingen?
Of: solist regel 1, klas regel 2 enzovoort.
Varieer de mogelijkheden maar.

Veel zing- en speelplezier!