Lied van de maand: Ja, dat is Sinterklaas!

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek
Artikel

Liednotering

405f2788-3786-4303-901b-cf94b8408e5d_pb3003-liednotatie

Liedtekst

Refrein
Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas.
Een tabberd en een gouden staf.
Een mijter op zijn hoofd.
Een paard, een baard, een rode jas.
Ja, dat is Sinterklaas!
Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas!

1
Zo komt hij met een stoomboot, uit Spanje over zee.
Met pieten en met pakjes brengt hij alles voor ons mee.

Refrein

2
Zo komt hij door de straten, van dorp en stad en land.
Met pieten en met pakjes komt hij overal in ’t land.

Refrein

3
Zo loopt hij over daken, van flat, gebouw of huis.
Met pieten en met pakjes komt hij bij de kind’ren thuis.

Refrein

4
Zo stopt hij alle pakjes in schoenen ‘s avonds laat.
Met pieten en met pakjes, voor hij weer naar Spanje gaat.

Refrein

Lessuggesties

Sinterklaasliedjes zijn er volop en bijna allemaal bestaan ze al honderd jaar.
Nieuwe sinterklaasliedjes worden wel gemaakt, maar het zou toch leuk zijn als het weer eens lukt een nieuw sinterklaasliedje toe te voegen aan het bestaande repertoire…

Ja dat is Sinterklaas is een lekker vlot gezongen liedje, waarin een aantal bekende bijzonderheden van Sint worden bezongen.

Het refrein begint met een kleine vertraging (rit… oftewel ritenuto).
LET OP: de woorden Sinterklaas ( drie keer) worden in vergelijking met de rest snel gezongen.

Er wordt in het lied veel gebruik gemaakt van de zgn. “stralende figuur”; afwisselend noten van 1 tel en een halve tel (ritme van het woord “stra-len-de”)

bf19cde2-583c-4a71-9aa5-5ccccd6ab717_lied-afb1

Aanleren

Begin de les met bedenken van woorden die bij Sinterklaas horen en noteer wat genoemd wordt in rijtjes van 1, 2 of 3 lettergrepen:

eb155e4a-1a7d-4c3b-baa5-773f919a1802_lied-afb2

Voorbeeld

Geef als voorbeeld één zin:
Een paard, een baard, een rode jas (uitgesproken op het ritme van de stralende figuur)
En laat kinderen zo nog meer zinnen bedenken.

Laat eerst van het lied alleen de tekst opzeggen op de verschillende ritmes in het lied:

c0caa969-a110-4d79-a962-b7c5c3211d50_lied-afb3

PowerPoint

Bij het lied hoort een PowerPoint. Open de bijlage (eventueel eerst opslaan) en start de PowerPoint (F5). De plaatjes en de tekst lopen mee met de muziek.

f5df2775-dda8-4f32-9f7b-99eb18b3a273_lied-afb4