Lied van de maand: Een schooljaar ging voorbij.

Bestanden

Klik op de naam van het bestand om het te openen.

Muziek
Artikel

 Liednotering

De liednotering

De liedtekst

Refrein
Een schooljaar ging voorbij.
Een schooljaar ging voorbij.
Ons laatste jaar in dit gebouw.
Auf Wiederseh’n, tot ziens en ciao!
Een schooljaar ging voorbij.

1
Weet je nog, die karren in de kleuterklas?
Jij zat achter ’t stuur en gaf een beetje gas.
Heftig slippend reed de stuurkar door de tuin.
Een dikke buil! De kar in puin!

2
Weet je nog, die keer, het was een beetje eng.
Want de juffrouw van groep 3 was best wel streng.
‘Kinderen, wat rijmt er op het woordje “roos”?’
Ik wist het niet. De juffrouw boos!

3
Ja, de jaren vlogen in een flits voorbij.
Middelbare scholen komen dichterbij.
We weten waar de klok en waar de klepel hangt.
Dus basisschool: heel erg bedankt!

Brug
Een schooljaar ging voorbij.
Acht jaren op een rij.
De wereld wordt steeds groter.
Steeds meer komt erbij.
We hebben veel geleerd.
De basisschool is klaar.
In geen honderd jaar
vergeten wij elkaar!
[einde liedtekst]

Volgorde uitvoering

refrein (2x)
couplet 1 + refrein
couplet 2 + brug + refrein
couplet 3 + brug + refrein (2x)

Lessuggesties

Uitvoering 1

Dit liedje is gebouwd op rock-’n-rollthema’s. De afscheid nemende groep zou verdeeld kunnen worden in subgroepjes:

– een rock-’n-rollband, met stoere gitaren, drums, leren jacks etc.
– een kleutergroepje voor couplet 1
– een groep 3 – groepje voor couplet 2
– een groepje dat de brug zingt
– een groepje dat couplet 3 zingt

Het refrein is natuurlijk voor allemaal.

Uitvoering 2

U vindt hier ook een karaokeversie, waar ook het slagwerk is weggelaten. Bedenk samen met de kinderen op welke manier dit slagwerk ingevuld kan worden, door samen naar de aanleerversie te luisteren.
Niet alleen instrumenten zijn geschikt. Denk ook eens aan vingerknippen, klappen, stampen etc.

Zelf coupletten schrijven

De kinderen hebben vast een heleboel herinneringen aan hun schoolloopbaan.
Laat ze zo’n herinnering eens in een coupletje schrijven. Leuk als de kinderen het afscheidslied kunnen zingen met allemaal eigen ervaringen!
Ze nemen de bestaande coupletten als voorbeeld.
Let op metrum en aantal lettergrepen.

Uitspelen:

Het lied leent zich ook voor het uitspelen van de gezongen situaties. De kunst is dan wel dat het héél korte, duidelijke sketches moeten zijn, omdat het tempo hoog ligt.

Videoclip:

Van tevoren kunnen de situaties op video gezet worden. Maak van het gehele liedje een video die net zo lang duurt als het liedje. Er ontstaat een heuse videoclip. Als deze – met toestemming van de ouders – op youtube geplaatst wordt, is het een blijvende herinnering aan dit schooljaar!

Techniek:

De coupletten gaan razendsnel. Train de zangers vooral op hun articulatie. Dat gaat het gemakkelijkst als u kiest voor solisten die de coupletten doen, maar ook kan een couplet door een klein groepje gezongen worden. De verstaanbaarheid verbetert als u de kinderen leert wat ruimte tussen de woorden te laten: niet al te vloeiend zingen, meer staccato dus.
U kunt als ondersteuning natuurlijk altijd de tekst van het lied achter de kinderen projecteren.